ఛాంపియన్‌షిప్ 2014/2015

ఛాంపియన్‌షిప్ 2014/2015: తాజా వార్తలు, మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు, పట్టికలు, జట్లు, టాప్ స్కోరర్. ఒక చూపులో లీగ్ ...46. ​​రౌండ్
05/02/2015 12:15 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ - ఇప్స్విచ్ టౌన్ ఇప్స్విచ్ టౌన్ 3: 2 (2: 1)
05/02/2015 12:15 వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC - షెఫీల్డ్ బుధవారం షెఫీల్డ్ బుధవారం 1: 1 (1: 0)
05/02/2015 12:15 డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ - ఎఫ్‌సి చదవడం ఎఫ్‌సి చదవడం 0: 3 (0: 1)
05/02/2015 12:15 బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. - హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 0: 0 (0: 0)
05/02/2015 12:15 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ - AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 0: 3 (0: 2)
05/02/2015 12:15 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి - బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 0: 0 (0: 0)
05/02/2015 12:15 లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ - రోథర్హామ్ యునైటెడ్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
05/02/2015 12:15 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - మిల్వాల్ ఎఫ్.సి. మిల్వాల్ ఎఫ్.సి. 4: 2 (1: 0)
05/02/2015 12:15 బోల్టన్ వాండరర్స్ బోల్టన్ వాండరర్స్ - బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 0: 1 (0: 1)
05/02/2015 12:15 నార్విచ్ సిటీ నార్విచ్ సిటీ - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 4: 2 (2: 0)
05/02/2015 12:15 బ్రెంట్‌ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సి బ్రెంట్‌ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సి - విగాన్ అథ్లెటిక్ విగాన్ అథ్లెటిక్ 3: 0 (1: 0)
05/02/2015 12:15 నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ - కార్డిఫ్ సిటీ కార్డిఫ్ సిటీ 1: 2 (0: 2)

బదిలీలు

05/15 మాట్ బుట్చేర్ మాట్ బుట్చేర్ పూలే టౌన్ పూలే టౌన్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్
05/15 జేమ్స్ టిల్లె జేమ్స్ టిల్లె బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్
04/15 క్వాడ్ టేలర్ క్వాడ్ టేలర్ బోల్టన్ వాండరర్స్ బోల్టన్ వాండరర్స్
04/15 ల్యూక్ హిఘం ల్యూక్ హిఘం బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి.
04/15 ర్యాన్ న్యాంబే ర్యాన్ న్యాంబే బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్
03/15 చుబా అక్పోమ్ చుబా అక్పోమ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్
03/15 క్వేసి అప్పయ్య క్వేసి అప్పయ్య క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ (R) క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ (R) ఎఫ్‌సి చదవడం ఎఫ్‌సి చదవడం
03/15 ముస్తఫా కారయోల్ ముస్తఫా కారయోల్ మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్
03/15 రాబర్ట్ హాల్ రాబర్ట్ హాల్ బోల్టన్ వాండరర్స్ బోల్టన్ వాండరర్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్
03/15 కెన్విన్ జోన్స్ కెన్విన్ జోన్స్ కార్డిఫ్ సిటీ కార్డిఫ్ సిటీ AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్
AFC బౌర్న్‌మౌత్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బోల్టన్ వాండరర్స్ బ్రెంట్‌ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సి బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ కార్డిఫ్ సిటీ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ డెర్బీ కౌంటీ ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ ఇప్స్విచ్ టౌన్ లీడ్స్ యునైటెడ్ మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి మిల్వాల్ ఎఫ్.సి. నార్విచ్ సిటీ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ ఎఫ్‌సి చదవడం రోథర్హామ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ బుధవారం వాట్ఫోర్డ్ FC విగాన్ అథ్లెటిక్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ షెడ్యూల్ | పట్టికలు | గణాంకాలు