ఛాంపియన్స్ లీగ్ + యూరోపియన్ కప్ »ఆల్ టైమ్ టాప్‌స్కోరర్స్» ర్యాంక్ 1 - 50ఛాంపియన్స్ లీగ్ + యూరోపియన్ కప్ »ఆల్ టైమ్ టాప్‌స్కోరర్స్» ర్యాంక్ 1 - 50»ఆల్-టైమ్ టాప్‌స్కోరర్స్ ఆల్-టైమ్ బెస్ట్ పెనాల్టీ తీసుకునేవారు ఆల్ టైమ్ స్కోరర్లు (సొంత గోల్స్)


»ఛాంపియన్స్ లీగ్ + యూరోపియన్ కప్ ఛాంపియన్స్ లీగ్ మాత్రమే


ర్యాంక్ 1 - 50 ర్యాంక్ 51 - 100 ర్యాంక్ 101 - 150 ర్యాంక్ 151 - 200 ర్యాంక్ 201 - 250 ర్యాంక్ 251 - 300 ర్యాంక్ 301 - 350 ర్యాంక్ 351 - 400 ర్యాంక్ 401 - 450 ర్యాంక్ 451 - 500 ర్యాంక్ 501 - 550 ర్యాంక్ 551 - 600 ర్యాంక్ 601 - 650 ర్యాంక్ 651 - 700 ర్యాంక్ 701 - 750 ర్యాంక్ 751 - 800 ర్యాంక్ 801 - 850 ర్యాంక్ 851 - 900 ర్యాంక్ 901 - 950 ర్యాంక్ 951 - 1000 ర్యాంక్ 1001 - 1050 ర్యాంక్ 1051 - 1100 ర్యాంక్ 1101 - 1150 ర్యాంక్ 1151 - 1200 ర్యాంక్ 1201 - 1250 ర్యాంక్ 1251 - 1300 ర్యాంక్ 1301 - 1350 ర్యాంక్ 1351 - 1400 ర్యాంక్ 1401 - 1450 ర్యాంక్ 1451 - 1500 ర్యాంక్ 1501 - 1550 ర్యాంక్ 1551 - 1600 ర్యాంక్ 1601 - 1650 ర్యాంక్ 1651 - 1700 ర్యాంక్ 1701 - 1750 ర్యాంక్ 1751 - 1800 ర్యాంక్ 1801 - 1850 ర్యాంక్ 1851 - 1900 ర్యాంక్ 1901 - 1950 ర్యాంక్ 1951 - 2000 ర్యాంక్ 2001 - 2050 ర్యాంక్ 2051 - 2100 ర్యాంక్ 2101 - 2150 ర్యాంక్ 2151 - 2200 ర్యాంక్ 2201 - 2250 ర్యాంక్ 2251 - 2300 ర్యాంక్ 2301 - 2350 ర్యాంక్ 2351 - 2400 ర్యాంక్ 2401 - 2450 ర్యాంక్ 2451 - 2500 ర్యాంక్ 2501 - 2550 ర్యాంక్ 2551 - 2600 ర్యాంక్ 2601 - 2650 ర్యాంక్ 2651 - 2700 ర్యాంక్ 2701 - 2750 ర్యాంక్ 2751 - 2800 ర్యాంక్ 2801 - 2850 ర్యాంక్ 2851 - 2900 ర్యాంక్ 2901 - 2950 ర్యాంక్ 2951 - 3000 ర్యాంక్ 3001 - 3050 ర్యాంక్ 3 051 - 3100 ర్యాంక్ 3101 - 3150 ర్యాంక్ 3151 - 3200 ర్యాంక్ 3201 - 3250 ర్యాంక్ 3251 - 3300 ర్యాంక్ 3301 - 3350 ర్యాంక్ 3351 - 3400 ర్యాంక్ 3401 - 3450 ర్యాంక్ 3451 - 3500 ర్యాంక్ 3501 - 3550 ర్యాంక్ 3551 - 3600 ర్యాంక్ 3601 - 3650 ర్యాంక్ 3651 - 3700 ర్యాంక్ 3701 - 3750 ర్యాంక్ 3751 - 3800 ర్యాంక్ 3801 - 3850 ర్యాంక్ 3851 - 3900 ర్యాంక్ 3901 - 3950 ర్యాంక్ 3951 - 4000 ర్యాంక్ 4001 - 4050 ర్యాంక్ 4051 - 4100 ర్యాంక్ 4101 - 4150 ర్యాంక్ 4151 - 4200 ర్యాంక్ 4201 - 4250 ర్యాంక్ 4251 - 4300 ర్యాంక్ 4301 - 4350 ర్యాంక్ 4351 - 4400 ర్యాంక్ 4401 - 4450 ర్యాంక్ 4451 - 4500 ర్యాంక్ 4501 - 4550 ర్యాంక్ 4551 - 4600 ర్యాంక్ 4601 - 4650 ర్యాంక్ 4651 - 4700 ర్యాంక్ 4701 - 4750 ర్యాంక్ 4751 - 4800 ర్యాంక్ 4801 - 4850 ర్యాంక్ 4851 - 4900 ర్యాంక్ 4901 - 4950 వడపోత లేదు -------------------------------------- 1. 1. ఎఫ్‌సి ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ (ఓడర్) 1 FC కైసర్స్లాటర్న్ 1. FC కొలోన్ 1. FC మాగ్డేబర్గ్ 1. FC న్యూరేమ్బెర్గ్ 1. FC సార్బ్రూకెన్ 1. FK పెబ్రామ్ 1899 హాఫెన్‌హీమ్ ఆల్బోర్గ్ BK ఆర్హస్ GF AB గ్లాడ్‌సాక్స్ అబెర్డీన్ FC AC మిలన్ ACF ఫియోరెంటినా AE లోరిస్సా AEK అక్సాక్స్ అనోర్తోసిస్ ఫామగుస్టా ఎఫ్‌సి అపోల్ నికోసియా అపోలోన్ లిమాసోల్ ఆర్డ్స్ ఎఫ్‌సి అర్గే పిటేటి అరిస్ బోన్నెవోయ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి ఎఎస్ మొనాకో ఎఎస్ రోమా ఎఎస్ సెయింట్-ఎటియెన్ ఆస్టన్ విల్లా అట్లాంటా అథ్లెటిక్ బిల్‌బావో అథ్లోన్ టౌన్ అట్లాటికో మాడ్రిడ్ ఎట్విడాబోర్న్ బెట్వా 190 ఒస్విడాబెర్గ్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బీతార్ జెరూసలేం బెసిక్టాస్ బిఎఫ్‌సి డైనమో బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బోవిస్టా బోహేమియన్ ఎఫ్‌సి బోహేమియన్స్ 1905 బోలోగ్నా ఎఫ్‌సి బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోటెవ్ ప్లోవ్డివ్ బ్రుండ్‌బై ఐఎఫ్ బిఎస్సి యంగ్ బాయ్స్ బుడాపెస్ట్ హోన్వాస్ బెడ్‌కాస్ట్ జీని కెవి కోలెరైన్ FC కార్క్ సెల్టిక్ కార్క్ నగరాన్ని కార్క్ Hibernians క్రూసేడర్స్ FC Crvena Zvezda సెస్పెల్ ఎస్సీ CSKA Moskva CSKA సోఫియా Debreceni VSC డెపొర్టివో లా కారున డెర్బీ కౌంటీ డెర్రీ సిటీ డినామో బుకురేస్టి డినామో కియెవ్ డినామో మిన్స్క్ డినామో ట్బైలీసీ డినామో Tirurganë డినామో మిన్స్క్ డినామో ట్బైలీసీ డినామో Tirurganë డినామో Dbilisi డర్బన్ మరియు Drumkondro డ్రముండి డ్రమ్ ఎఫ్‌సి డుండీ యునైటెడ్ డైనమో డ్రెస్డెన్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ బ్రౌన్‌స్చ్వీగ్ ఐంట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ ఇపిఎ లార్నాకా ఎర్జ్‌గేబిర్జ్ ఆయు ఎస్బ్జెర్గ్ ఎఫ్‌బి ఎతార్ వెలికో టార్నోవో ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి ఎఫ్‌సి ఎఫ్‌సి అరౌ ఎఫ్‌సి అడ్మిరా వాకర్ ఎఫ్‌సి అరారాట్ ఎఫ్‌సి బార్‌సెలా ఎఫ్సి బార్‌సెలో కుయుసి ఎఫ్‌సి లా చౌక్స్-డి-ఫాండ్స్ ఎఫ్‌సి లౌసాన్-స్పోర్ట్ ఎఫ్‌సి లుజెర్న్ ఎఫ్‌సి మిడ్ట్‌జైలాండ్ ఎఫ్‌సి నాంటెస్ ఎఫ్‌సి నార్డ్స్‌జాల్లాండ్ ఎఫ్‌సి పెట్రాల్కా ఎఫ్‌సి పోర్టో ఎఫ్‌సి రీపాస్ లాహ్తి ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి సియోన్ ఎఫ్‌సి థన్ ఎఫ్‌సి ట్వెంటె ఎఫ్‌సి యుసిరియా క్రెట్ Zbrojovka Brno FC Zurich FCSB Fenerbahçe Ferencvárosi TC Feyenoord FK Astana FK Krasnodar FK Partizani FK Rostov FK S arajevo FK Vllaznia FK Žalgiris FKS Stal Mielec Flamurtari ఫ్రంట్లైన్ Floriana FC ఫ్రామ్ రేక్జవిక్ Fredrikstad FK గెలాటసరీ గిరోన్దిన్స్ బోర్డియక్స్ Glenavon FC Glentoran బెల్ఫాస్ట్ Górnik Zabrze గొల్లభామ క్లబ్ జ్యూరిచ్ Gwardia వార్స్జావా Győri ETO FC Hajdukos హంబర్గర్ SV Haka Haka, Halmalkapkia ETO Rostmrun FC Hajdukos హంబర్గర్ SV Halmrun Haka Vlo అవివ్ హల్మ్రన్ హకా వ్లో అవీవ్ హల్మ్రన్ హకా వ్లోవ్ హవా వ్లోవ్ హకా మిడ్లోథియన్ హెల్లాస్ వెరోనా హెల్సింగ్‌బోర్గ్స్ IF హెల్సింగ్‌ఫోర్స్ IFK హెర్తా BSC హిబెర్నియాన్ FC హైబెర్నియన్స్ FC HJK హెల్సింకి HPS హెల్సింకి Hvidovran IFÍkkkk IFK ఇప్స్విచ్ టౌన్ ఇస్తాంబుల్ KASAKNESHIRLAV KÖHAVEK ఘెంట్ ఉంటే KF Elbasani KF Tirane కిల్మర్ నాక్ FC Køge BK KPV Kokkola KR రేక్జవిక్ KRC Genk KSK Beveren Kuopion PS కెవి మేచేలేన్ Lask లాజియో రోమా లెచ్ Poznań లీడ్స్ యునైటెడ్ Legia వార్స్జావా లీసెస్టర్ సిటీ Levski సోఫియా Lierse SK లిల్లే OSC లిల్లెస్ట్రోమ్ SK లైమ్రిక్ FC (పాత ) లిన్‌ఫీల్డ్ లిస్బర్న్ ఎఫ్‌సి ఎఫ్‌సి లోకోమోటివ్ మోస్ kva లోకోమోటివ్ సోఫియా లిన్ ఓస్లో లింగ్బీ BK ŁKS Łódź మకాబి హైఫా మక్కాబీ టెల్ అవీవ్ మాలాగా సిఎఫ్ మాల్మా ఎఫ్ఎఫ్ మాంచెస్టర్ సిటీ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ MFK వాట్కోవిస్ మోల్డే FK మోంట్పెల్లియర్ HSC మోస్ FK MŠK Žilina MTK బుడాపెస్ట్ న్యూకాజ్కామ్ పిరయస్ ఒలింపిక్ లియోన్ ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ ఒమోనియా నికోసియా OPS Oulu ryrgryte IS Östers IF Oţelul Galaţi Panathinaikos PAOK Saloniki Paris సెయింట్-జర్మైన్ పార్మా కాల్సియో 1913 పార్టిజాన్ పెట్రోలుల్ ప్లోయెస్టి పెజోపోరికోస్ లార్నాకా పిఎఫ్‌సి లెబ్రాట్ ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా రియల్ బేటిస్ రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ సోసిడాడ్ రోడా జెసి కెర్క్రేడ్ రోసెన్‌బోర్గ్ బికె రోట్-వీస్ ఎస్సెన్ రాయల్ ఆంట్వెర్ప్ ఎఫ్‌సి ఆర్‌ఎస్‌సి ఆండర్‌లెచ్ట్ రూబిన్ కజాన్ రుచ్ చోర్జోవ్ ఆర్‌డబ్ల్యుడిఎం బ్రస్సెల్స్ netsk Shamrock రోవర్స్ Shelbourne FC Skeid ఫుట్బాల్ స్కాంటో FC SL దీనికంటే Śląsk వ్రోక్లా Slavia Praha Sliema వాండరర్స్ స్లిగోలో రోవర్స్ Slovan బ్రేటిస్లావ స్పార్టా Praha స్పార్టా రోటర్డ్యామ్ స్పార్టక్ Moskva స్పార్టక్ ప్లొవ్దీవ్ స్పార్టక్ Trnava Spora లక్సెంబర్గ్ స్పోర్టింగ్ బ్రాగా స్పోర్టింగ్ CP SSC Napoli సెయింట్ పాట్రిక్స్ అథ్లెటిక్ స్టేడ్ లీజ్ Rennes స్టేడ్ Strømsgodset IF క్రెగ్ గ్రాజ్ Szombierki Bytom Tavriya సింఫేరోపోల్ (పాత) Torino FC టార్పెడో Moskva టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ TPS టూర్కు Trabzonspor TSV 1860 München Udinese కాలసియో Újpest FC యూనియన్ లక్సెంబర్గ్ UTA Arad వాలెన్సియా CF వాలెరెంజా IF వాలెట్టా FC Valur రేక్జవిక్ వైకింగ్ వార్దర్ వైకింగ్ వైకింగ్ స్టట్గార్ట్ రేక్జవిక్ Viktoria Plzen విల్లారియల్ CF వోజ్వోడిన వాటర్ఫర్డ్ FC Werder బ్రెమన్ విడ్జ్ Łódien వీనర్ స్పోర్ట్-క్లబ్ విల్లెం II విస్కా క్రాకోవ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ జాగోబీ లుబిన్ Željezničar సారాజేవో జెనిట్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ జోరియా లుగాన్స్క్


# ప్లేయర్ జట్టు (లు) ఎం. లక్ష్యాలు జరిమానా ద్వీపం
1 క్రిస్టియానో ​​రోనాల్డో * జువెంటస్ జువెంటస్
రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
175 134 19 0.77
రెండు లియోనెల్ మెస్సీ * ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా
148 119 16 0.80
3 రాబర్ట్ లెవాండోవ్స్కీ * బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్
బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్
95 72 12 0.76
4 రౌల్ ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04
రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్
142 71 1 0.50
5 కరీం బెంజెమా * రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్
ఒలింపిక్ లియోన్ ఒలింపిక్ లియోన్
125 69 0 0.55
6 రూడ్ వాన్ నిస్టెల్రూయ్ రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్
73 56 10 0.77
7 థియరీ హెన్రీ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
AS మొనాకో AS మొనాకో
112 యాభై 3 0.45
8 అల్ఫ్రెడో డి స్టెఫానో రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్
58 49 3 0.84
9 జ్లతాన్ ఇబ్రహీమోవిక్ * ఇంటర్ ఇంటర్
జువెంటస్ జువెంటస్
ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్
ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా
మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్
AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్
120 48 5 0.40
ఆండ్రి షెవ్చెంకో ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్
చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి.
డైనమో కీవ్ డైనమో కీవ్
100 48 5 0.48
పదకొండు థామస్ ముల్లెర్ * బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్
121 47 8 0.39
12 యూసాబియో ఎస్ఎల్ బెంఫికా ఎస్ఎల్ బెంఫికా
65 46 3 0.71
ఫిలిప్పో ఇన్జాగి జువెంటస్ జువెంటస్
ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్
81 46 1 0.57
14 డిడియర్ డ్రోగ్బా చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి.
ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ ఒలింపిక్ మార్సెయిల్
గలాటసారే గలాటసారే
92 44 రెండు 0.48
పదిహేను అలెశాండ్రో డెల్ పిరో జువెంటస్ జువెంటస్
89 42 6 0.47
16 సెర్గియో అగ్యురో * అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్
మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం
75 41 పదకొండు 0.55
నేమార్ * ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా
పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్
65 41 3 0.63
18 ఫెరెన్క్ పుస్కాస్ రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్
బుడాపెస్ట్ హోన్వాడ్ బుడాపెస్ట్ హోన్వాడ్
41 36 3 0.88
19 ఎడిన్సన్ కవాని * మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్
ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి
66 35 4 0.53
ఇరవై గెర్డ్ ముల్లెర్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్
35 3. 4 1 0.97
ఇరవై ఒకటి మొరింటిస్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్
రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
AS మొనాకో AS మొనాకో
ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ ఒలింపిక్ మార్సెయిల్
93 33 0 0.35
22 అర్జెన్ రాబెన్ * బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్
రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్
చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి.
పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్
110 31 రెండు 0.28
2. 3 శామ్యూల్ ఎటో'ఓ ఇంటర్ ఇంటర్
ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా
ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా
రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్
చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి.
78 30 రెండు 0.38
ప్రజలు రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్
89 30 రెండు 0.34
కాకా ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్
రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్
86 30 5 0.35
వేన్న్ రూనీ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
85 30 4 0.35
27 పాట్రిక్ క్లైవర్ట్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా
పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్
AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్
71 29 0 0.41
రాయ్ మాకే బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్
డిపోర్టివో లా కొరునా డిపోర్టివో లా కొరునా
61 29 3 0.48
డేవిడ్ ట్రెజ్‌గెట్ జువెంటస్ జువెంటస్
AS మొనాకో AS మొనాకో
58 29 0 0.50
30 ర్యాన్ గిగ్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
145 28 0 0.19
జీన్-పియరీ పాపిన్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్
ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్
ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ ఒలింపిక్ మార్సెయిల్
37 28 రెండు 0.76
32 ప్రత్యర్థి ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్
ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా
ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ ఒలింపియాకోస్ పిరానస్
73 27 6 0.37
33 మారియో గోమెజ్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్
బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్
44 26 0 0.59
మొహమ్మద్ సలాహ్ * ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా
చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి.
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
FC బాసెల్ FC బాసెల్
55 26 3 0.47
లూయిస్ సువరేజ్ * ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా
అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్
AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్
65 26 1 0.40
36 హెర్నాన్ క్రెస్పో లాజియో రోమ్ లాజియో రోమ్
ఇంటర్ ఇంటర్
ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్
పర్మా కాల్సియో 1913 పర్మా కాల్సియో 1913
చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి.
65 25 0 0.38
ఆంటోయిన్ గ్రీజ్మాన్ * నిజమైన సమాజం నిజమైన సమాజం
ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా
అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్
69 25 4 0.36
జార్డెల్ గలాటసారే గలాటసారే
FC పోర్టో FC పోర్టో
46 25 0 0.54
రాబిన్ వాన్ పెర్సీ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
ఫెయినూర్డ్ ఫెయినూర్డ్
59 25 6 0.42
40 జోస్ అల్తాఫిని జువెంటస్ జువెంటస్
ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్
28 24 0 0.86
జియోవనే అల్బెర్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్
ఒలింపిక్ లియోన్ ఒలింపిక్ లియోన్
69 24 0 0.35
గొంజలో హిగ్యుయిన్ * జువెంటస్ జువెంటస్
రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్
ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి
83 24 రెండు 0.29
జోస్ అగస్టో ఎస్ఎల్ బెంఫికా ఎస్ఎల్ బెంఫికా
56 24 1 0.43
లూయిస్ ఫిగో ఇంటర్ ఇంటర్
ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా
రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్
103 24 10 0.23
కైలియన్ Mbappé * AS మొనాకో AS మొనాకో
పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్
41 24 1 0.59
పాల్ స్కోల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్
124 24 రెండు 0.19
మార్కో సిమోన్ ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్
AS మొనాకో AS మొనాకో
పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్
46 24 1 0.52
48 ఫ్రాంక్ లాంపార్డ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి.
మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం
105 2. 3 4 0.22
జారి లిట్మనెన్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా
లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
HJK హెల్సింకి HJK హెల్సింకి
AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్
59 2. 3 3 0.39
యాభై ఏంజెల్ డి మారియా * రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్
పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్
ఎస్ఎల్ బెంఫికా ఎస్ఎల్ బెంఫికా
89 22 0 0.25
* యాక్టివ్ ప్లేయర్