ఛాంపియన్స్ లీగ్ + యూరోపియన్ కప్ »ఆల్ టైమ్ లీగ్ టేబుల్

ఛాంపియన్స్ లీగ్ + యూరోపియన్ కప్ »ఆల్-టైమ్ లీగ్ టేబుల్, ఎల్లప్పుడూ తాజాగా ఉంటుంది»ఛాంపియన్స్ లీగ్ + యూరోపియన్ కప్ ఛాంపియన్స్ లీగ్ మాత్రమే
# జట్టు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు తేడా పండిట్.
1 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ 444 264 77 103 980: 488 492 869
రెండు బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 353 207 72 74 732: 354 378 693
3 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 318 186 73 59 635: 315 320 631
4 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 275 149 65 61 496: 271 225 512
5 జువెంటస్ జువెంటస్ 282 144 67 71 445: 272 173 499
6 ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ 241 119 63 58 401: 225 176 418
7 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 206 112 46 48 380: 189 191 382
8 FC పోర్టో FC పోర్టో 240 109 55 76 352: 268 84 382
9 ఎస్ఎల్ బెంఫికా ఎస్ఎల్ బెంఫికా 240 106 53 81 386: 278 108 371
10 AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ 201 92 49 60 311: 215 96 325
పదకొండు ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 187 88 42 57 302: 215 87 306
12 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 171 85 49 37 293: 160 133 304
13 ఇంటర్ ఇంటర్ 174 82 46 46 245: 181 64 292
14 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 139 69 37 33 203: 128 75 244
పదిహేను బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 147 70 29 48 252: 186 66 239
16 డైనమో కీవ్ డైనమో కీవ్ 180 65 40 75 224: 236 -12 235
17 పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ 118 65 22 31 237: 133 104 217
18 ఒలింపిక్ లియోన్ ఒలింపిక్ లియోన్ 136 58 36 42 214: 165 49 210
19 పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ 163 56 39 68 201: 208 -7 207
ఇరవై సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 144 60 25 59 204: 189 పదిహేను 205
ఇరవై ఒకటి RSC ఆండర్లెచ్ట్ RSC ఆండర్లెచ్ట్ 163 53 35 75 213: 277 -64 194
22 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ 116 48 3. 4 3. 4 167: 123 44 178
2. 3 ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ 156 47 28 81 172: 261 -89 169
24 గలాటసారే గలాటసారే 155 42 39 74 160: 254 -94 165
25 రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 125 43 31 51 168: 192 -24 160
26 ఎర్ర నక్షత్రం ఎర్ర నక్షత్రం 98 47 14 36 192: 150 42 155
27 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 86 44 17 25 168: 106 62 149
28 ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా 109 41 26 42 147: 157 -10 149
29 పనాథినైకోస్ పనాథినైకోస్ 127 36 37 54 136: 175 -39 145
30 ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ 104 40 18 నాలుగు ఐదు 148: 130 18 138
31 బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ 101 36 2. 3 42 142: 165 -2. 3 131
32 AS మొనాకో AS మొనాకో 98 35 ఇరవై ఒకటి 42 144: 137 7 126
33 షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ 100 35 ఇరవై ఒకటి 44 138: 171 -33 126
3. 4 స్పార్టక్ మోస్క్వా స్పార్టక్ మోస్క్వా 104 3. 4 2. 3 47 144: 167 -2. 3 125
35 స్పార్టా ప్రేగ్ స్పార్టా ప్రేగ్ 102 33 24 నాలుగు ఐదు 128: 152 -24 123
36 CSKA సోఫియా CSKA సోఫియా 86 3. 4 పదిహేను 37 122: 129 -7 117
37 ఫెయినూర్డ్ ఫెయినూర్డ్ 79 30 22 27 131: 102 29 112
38 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 73 29 17 27 104: 110 -6 104
39 FC బాసెల్ FC బాసెల్ 82 29 పదిహేను 38 111: 147 -36 102
40 IFK గోథెన్‌బర్గ్ IFK గోథెన్‌బర్గ్ 70 30 10 30 115: 108 7 100
41 క్లబ్ బ్రగ్గే కెవి క్లబ్ బ్రగ్గే కెవి 83 27 19 37 99: 111 -12 100
42 ఎఫ్‌సిఎస్‌బి ఎఫ్‌సిఎస్‌బి 87 25 22 40 102: 126 -24 97
43 CSKA మాస్కో CSKA మాస్కో 86 2. 3 ఇరవై 43 96: 139 -43 89
44 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 53 25 12 16 84:75 9 87
నాలుగు ఐదు డిపోర్టివో లా కొరునా డిపోర్టివో లా కొరునా 58 2. 3 పదిహేను ఇరవై 74:79 -5 84
46 రోసెన్‌బోర్గ్ BK రోసెన్‌బోర్గ్ BK 90 ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి 48 109: 172 -63 84
47 వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ 60 2. 3 14 2. 3 95:98 -3 83
48 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 53 24 10 19 102: 80 22 82
49 స్పోర్టింగ్ సిపి స్పోర్టింగ్ సిపి 78 2. 3 13 42 101: 137 -36 82
యాభై గిరోండిన్స్ బోర్డియక్స్ గిరోండిన్స్ బోర్డియక్స్ యాభై ఇరవై ఒకటి 16 13 54:54 0 79
51 ఆస్ట్రియా వియన్నా ఆస్ట్రియా వియన్నా 63 22 13 28 90:99 -9 79
52 ప్రామాణిక కార్క్ ప్రామాణిక కార్క్ 46 24 5 17 79:56 2. 3 77
53 రాపిడ్ వియన్నా రాపిడ్ వియన్నా 61 24 5 32 93:98 -5 77
54 1. FK Pbram 1. FK Pbram నాలుగు ఐదు 22 10 13 75:58 17 76
55 ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి 48 ఇరవై 14 14 74:61 13 74
56 బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ యాభై 19 16 పదిహేను 98:66 32 73
57 లాజియో రోమ్ లాజియో రోమ్ 51 19 పదిహేను 17 78:66 12 72
58 డైనమో బుకారెస్ట్ డైనమో బుకారెస్ట్ 54 ఇరవై ఒకటి 9 24 82:83 -1 72
59 జెనిట్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ జెనిట్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ 58 ఇరవై 12 26 65:80 -పదిహేను 72
60 ఫెనర్బాస్ ఫెనర్బాస్ 73 ఇరవై 10 43 72: 140 -68 70
61 లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ 38 ఇరవై 6 12 73:40 33 66
62 ACF ఫియోరెంటినా ACF ఫియోరెంటినా 39 18 12 9 53:45 8 66
63 గోర్నిక్ జాబ్రేజ్ గోర్నిక్ జాబ్రేజ్ 43 ఇరవై 6 17 69:65 4 66
64 బెసిక్తాస్ బెసిక్తాస్ 64 17 13 3. 4 58: 119 -61 64
65 AS సెయింట్-ఎటియన్నే AS సెయింట్-ఎటియన్నే 39 19 6 14 49:41 8 63
66 హాంబర్గర్ ఎస్.వి. హాంబర్గర్ ఎస్.వి. 39 18 6 పదిహేను 69:55 14 60
67 Újpest FC Újpest FC 40 17 8 పదిహేను 65:63 రెండు 59
68 మాల్మో ఎఫ్ఎఫ్ మాల్మో ఎఫ్ఎఫ్ 47 14 10 2. 3 43:87 -44 52
69 FC నాంటెస్ FC నాంటెస్ 40 12 14 14 52:54 -రెండు యాభై
70 BFC డైనమో BFC డైనమో 36 14 7 పదిహేను 51:51 0 49
71 హజ్డుక్ స్ప్లిట్ హజ్డుక్ స్ప్లిట్ 26 14 5 7 46:28 18 47
72 లెజియా వార్సా లెజియా వార్సా 32 14 5 13 43:51 -8 47
73 స్పార్టక్ ట్రనావా స్పార్టక్ ట్రనావా 24 13 7 4 44:20 24 46
74 పార్టిజాన్ పార్టిజాన్ నాలుగు ఐదు 13 7 25 60:73 -13 46
75 AEK ఏథెన్ AEK ఏథెన్ 56 9 19 28 57:99 -42 46
76 రీమ్స్ స్టేడియం రీమ్స్ స్టేడియం 24 14 3 7 63:30 33 నాలుగు ఐదు
77 బుడాపెస్ట్ వాసాస్ బుడాపెస్ట్ వాసాస్ 27 12 6 9 62:34 28 42
78 డైనమో డ్రెస్డెన్ డైనమో డ్రెస్డెన్ 30 12 6 పదకొండు 48:41 7 42
79 నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ ఇరవై 12 4 4 32:14 18 40
80 ఆర్బి లీప్జిగ్ ఆర్బి లీప్జిగ్ 2. 3 12 3 8 37:37 0 39
81 ఎఫ్‌సి జూరిచ్ ఎఫ్‌సి జూరిచ్ 33 12 3 18 41:63 -22 39
82 ఫెరెన్క్వారోస్ టిసి ఫెరెన్క్వారోస్ టిసి 32 10 6 16 54:73 -19 36
83 మిడత క్లబ్ జ్యూరిచ్ మిడత క్లబ్ జ్యూరిచ్ 38 9 8 ఇరవై ఒకటి 54:66 -12 35
84 లోకోమోటివ్ మాస్కో లోకోమోటివ్ మాస్కో 44 9 8 27 39:68 -29 35
85 ఒమోనియా నికోసియా ఒమోనియా నికోసియా 36 పదకొండు రెండు 2. 3 44:87 -43 35
86 FC కోపెన్‌హాగన్ FC కోపెన్‌హాగన్ 30 9 7 14 27:40 -13 3. 4
87 బుడాపెస్ట్ హోన్వాడ్ బుడాపెస్ట్ హోన్వాడ్ 26 10 3 13 33:49 -16 33
88 అథ్లెటిక్ బిల్బావో అథ్లెటిక్ బిల్బావో 24 8 7 9 32:32 0 31
89 VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ 27 8 7 12 33:42 -9 31
90 లిల్లే OSC లిల్లే OSC 38 6 13 19 30:49 -19 31
91 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా పదిహేను 9 3 3 24:10 14 30
92 బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ 2. 3 8 6 9 32:43 -ఎలెవెన్ 30
93 విల్లారియల్ సిఎఫ్ విల్లారియల్ సిఎఫ్ 28 6 12 10 23:34 -ఎలెవెన్ 30
94 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 17 7 8 రెండు 27:19 8 29
95 డైనమో జాగ్రెబ్ డైనమో జాగ్రెబ్ 48 7 8 33 37: 103 -66 29
96 VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 16 9 1 6 12:19 5 28
97 ట్రాబ్జోన్స్పోర్ ట్రాబ్జోన్స్పోర్ ఇరవై 7 5 8 15:24 -9 26
98 లిన్ఫీల్డ్ ఎఫ్.సి. లిన్ఫీల్డ్ ఎఫ్.సి. 40 5 పదకొండు 2. 3 45:84 -39 26
99 అపోల్ నికోసియా అపోల్ నికోసియా 40 5 పదకొండు 24 26:81 -55 26
100 అట్లాంటా అట్లాంటా 16 7 3 6 27:27 0 24
101 నిజమైన సమాజం నిజమైన సమాజం 24 6 6 12 20:29 -9 24
102 FC వాకర్ ఇన్స్బ్రక్ FC వాకర్ ఇన్స్బ్రక్ 22 7 3 12 34:46 -12 24
103 OGC బాగుంది OGC బాగుంది 14 7 రెండు 5 29:25 4 2. 3
104 స్లోవన్ బ్రాటిస్లావా స్లోవన్ బ్రాటిస్లావా 16 7 రెండు 7 21:25 -4 2. 3
105 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 18 7 రెండు 9 23:29 -6 2. 3
106 తుఫాను గ్రాజ్ తుఫాను గ్రాజ్ 24 7 రెండు పదిహేను 20:53 -33 2. 3
107 గైర్ ETO FC గైర్ ETO FC 14 7 1 6 27:30 -3 22
సర్వెట్ జెనీవా సర్వెట్ జెనీవా 17 6 4 7 27:30 -3 22
109 ఆర్హస్ జిఎఫ్ ఆర్హస్ జిఎఫ్ 18 6 4 8 22:25 -3 22
110 1.ఎఫ్సి ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ (ఓడర్) 1.ఎఫ్సి ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ (ఓడర్) ఇరవై ఒకటి 7 1 12 23:32 -9 22
111 లెచ్ పోజ్నాన్ లెచ్ పోజ్నాన్ 16 7 1 8 22:31 -9 22
112 AJ ఆక్సర్ AJ ఆక్సర్ ఇరవై 7 1 12 16:30 -14 22
113 యూత్ ఎస్చ్ యూత్ ఎస్చ్ 39 6 3 30 42: 132 -90 ఇరవై ఒకటి
114 సంప్డోరియా సంప్డోరియా పదకొండు 6 రెండు 3 21:10 పదకొండు ఇరవై
115 డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ 12 6 రెండు 4 18:12 6 ఇరవై
116 1. FC కైసర్స్లాటర్న్ 1. FC కైసర్స్లాటర్న్ 12 6 రెండు 4 18:16 రెండు ఇరవై
117 బ్రండ్బీ IF బ్రండ్బీ IF ఇరవై 5 5 10 22:35 -13 ఇరవై
118 HJK హెల్సింకి HJK హెల్సింకి 28 6 రెండు ఇరవై 25:71 -46 ఇరవై
119 ఎర్జ్‌గేబిర్జ్ ఆయూ ఎర్జ్‌గేబిర్జ్ ఆయూ 16 5 4 7 26:23 3 19
120 అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. 12 5 4 3 14:12 రెండు 19
121 ఉద్యమం చోర్జో ఉద్యమం చోర్జో 14 5 4 5 20:25 -5 19
122 BATE బోరిసోవ్ BATE బోరిసోవ్ 30 4 7 19 21:73 -52 19
123 డ్నిప్రో డ్నిప్రోపెట్రోవ్స్క్ డ్నిప్రో డ్నిప్రోపెట్రోవ్స్క్ 12 5 3 4 15:13 రెండు 18
124 బానక్ ఓస్ట్రావా బానక్ ఓస్ట్రావా 14 5 3 6 18:23 -5 18
125 CFR క్లజ్ CFR క్లజ్ 18 5 3 10 20:28 -8 18
126 మంచి వీక్షణ మంచి వీక్షణ 18 4 6 8 14:25 -ఎలెవెన్ 18
127 లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 10 5 రెండు 3 11:10 1 17
128 విడ్జ్ లాడ్జ్ విడ్జ్ లాడ్జ్ 16 5 రెండు 9 27:30 -3 17
129 ఆర్బి సాల్జ్‌బర్గ్ ఆర్బి సాల్జ్‌బర్గ్ 18 4 5 9 30:36 -6 17
130 లెవ్స్కీ సోఫియా లెవ్స్కీ సోఫియా 28 4 5 19 34:60 -26 17
131 డండీ యునైటెడ్ డండీ యునైటెడ్ 8 5 1 రెండు 14: 5 9 16
132 మాలాగా సిఎఫ్ మాలాగా సిఎఫ్ 10 4 4 రెండు 16: 9 7 16
133 MTK బుడాపెస్ట్ MTK బుడాపెస్ట్ 10 5 1 4 26:22 4 16
134 వియన్నా స్పోర్ట్స్ క్లబ్ వియన్నా స్పోర్ట్స్ క్లబ్ 12 4 4 4 21:18 3 16
135 1. FC నార్న్బెర్గ్ 1. FC నార్న్బెర్గ్ 8 5 1 రెండు 16:14 రెండు 16
136 వోజ్వోడినా వోజ్వోడినా 9 5 1 3 10: 9 1 16
137 ఆర్‌సి లెన్స్ ఆర్‌సి లెన్స్ 12 4 4 4 16:17 -1 16
138 FC కుసిసి FC కుసిసి 14 5 1 8 12:25 -13 16
139 ఎఫ్‌సి అరరత్ ఎఫ్‌సి అరరత్ 6 5 0 1 14: 5 9 పదిహేను
140 డుండి ఎఫ్.సి. డుండి ఎఫ్.సి. 8 5 0 3 20:14 6 పదిహేను
141 FC కార్ల్ జీస్ జెనా FC కార్ల్ జీస్ జెనా 8 5 0 3 12:11 1 పదిహేను
142 గ్లెంటోరాన్ బెల్ఫాస్ట్ గ్లెంటోరాన్ బెల్ఫాస్ట్ ఇరవై 3 6 పదకొండు 18:37 -19 పదిహేను
143 విక్టోరియా ప్లీజ్ విక్టోరియా ప్లీజ్ 18 4 3 పదకొండు 17:44 -27 పదిహేను
144 ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ 7 4 రెండు 1 23:15 8 14
145 క్రైయోవా విశ్వవిద్యాలయం క్రైయోవా విశ్వవిద్యాలయం 12 4 రెండు 6 14:17 -3 14
146 లిల్లెస్ట్రోమ్ ఎస్కె లిల్లెస్ట్రోమ్ ఎస్కె 12 3 5 4 10:15 -5 14
147 AFC DWS AFC DWS 6 4 1 1 13: 4 9 13
148 వెజ్లే బికె వెజ్లే బికె 12 3 4 5 13:22 -9 13
149 స్లీమా సంచరించేవారు స్లీమా సంచరించేవారు 14 4 1 9 10:35 -25 13
150 అర్గే పిటేటి అర్గే పిటేటి 8 4 0 4 13:10 3 12
151 డైనమో మిన్స్క్ డైనమో మిన్స్క్ 8 3 3 రెండు 16:14 రెండు 12
152 న్యూచాటెల్ జామాక్స్ ఎఫ్‌సిఎస్ న్యూచాటెల్ జామాక్స్ ఎఫ్‌సిఎస్ 8 4 0 4 14:13 1 12
153 ఎట్విడాబర్గ్స్ FF ఎట్విడాబర్గ్స్ FF 8 4 0 4 12:12 0 12
154 రూబిన్ కజాన్ రూబిన్ కజాన్ 12 రెండు 6 4 6:11 -5 12
155 కెఎఫ్ టిరానా కెఎఫ్ టిరానా 16 3 3 10 14:24 -10 12
156 స్పోర్టింగ్ బ్రాగా స్పోర్టింగ్ బ్రాగా 12 4 0 8 12:24 -12 12
157 ఎస్బ్జెర్గ్ ఎఫ్బి ఎస్బ్జెర్గ్ ఎఫ్బి 12 3 3 6 11:28 -17 12
158 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 8 రెండు 5 1 12: 6 6 పదకొండు
159 AZ అల్క్మార్ AZ అల్క్మార్ 10 రెండు 5 3 12:14 -రెండు పదకొండు
160 IFK నోర్‌కోపింగ్ IFK నోర్‌కోపింగ్ 12 రెండు 5 5 14:20 -6 పదకొండు
161 ఎఫ్‌సి పార్టిజని ఎఫ్‌సి పార్టిజని 14 3 రెండు 9 7:26 -19 పదకొండు
162 హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. 6 3 1 రెండు 9: 5 4 10
163 RC స్ట్రాస్‌బోర్గ్ RC స్ట్రాస్‌బోర్గ్ 6 3 1 రెండు 8: 6 రెండు 10
164 IFK మాల్మో IFK మాల్మో 6 3 1 రెండు 7: 7 0 10
165 KAA జెంట్ KAA జెంట్ 8 3 1 4 10:11 -1 10
166 లోకోమోటివ్ సోఫియా లోకోమోటివ్ సోఫియా 8 3 1 4 19:21 -రెండు 10
167 హెర్తా బిఎస్సి హెర్తా బిఎస్సి 12 రెండు 4 6 10:18 -8 10
168 ఆల్బోర్గ్ BK ఆల్బోర్గ్ BK 12 రెండు 4 6 14:26 -12 10
169 ఎన్‌కె మారిబోర్ ఎన్‌కె మారిబోర్ 18 1 7 10 9:41 -32 10
170 ఇప్స్విచ్ టౌన్ ఇప్స్విచ్ టౌన్ 4 3 0 1 16: 5 పదకొండు 9
171 TSV 1860 మ్యూనిచ్ TSV 1860 మ్యూనిచ్ 4 3 0 1 12: 4 8 9
172 కెవి మెచెలెన్ కెవి మెచెలెన్ 6 రెండు 3 1 9: 3 6 9
173 బోహేమియన్లు 1905 బోహేమియన్లు 1905 4 3 0 1 7: 2 5 9
174 1. ఎఫ్‌సి మాగ్డేబర్గ్ 1. ఎఫ్‌సి మాగ్డేబర్గ్ 8 3 0 5 15:11 4 9
175 స్పార్టా రోటర్డ్యామ్ స్పార్టా రోటర్డ్యామ్ 6 3 0 3 12:11 1 9
176 పర్మా కాల్సియో 1913 పర్మా కాల్సియో 1913 6 రెండు 3 1 6: 5 1 9
177 సెల్టిక్ విగో సెల్టిక్ విగో 8 రెండు 3 3 9:11 -రెండు 9
178 పోలోనియా బైటోమ్ పోలోనియా బైటోమ్ 6 3 0 3 8:12 -4 9
179 ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా 6 3 0 3 4: 9 -5 9
180 వాటర్‌ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సి వాటర్‌ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సి 12 3 0 9 14:35 -ఇరవై ఒకటి 9
181 AkA అక్రేన్స్ AkA అక్రేన్స్ 16 రెండు 3 పదకొండు 15:39 -24 9
182 దుండాల్క్ ఎఫ్.సి. దుండాల్క్ ఎఫ్.సి. 16 రెండు 3 పదకొండు 10:40 -30 9
183 వాలూర్ రేక్‌జావిక్ వాలూర్ రేక్‌జావిక్ 16 రెండు 3 పదకొండు 9:50 -41 9
184 KSK బెవెరెన్ KSK బెవెరెన్ 6 రెండు రెండు రెండు 11: 8 3 8
185 ఎఫ్‌సి యునిరియా ఎఫ్‌సి యునిరియా 6 రెండు రెండు రెండు 8: 8 0 8
186 విస్లా క్రాకో విస్లా క్రాకో 6 రెండు రెండు రెండు 10:11 -1 8
187 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 8 రెండు రెండు 4 12:16 -4 8
188 కెబి కోపెన్‌హాగన్ కెబి కోపెన్‌హాగన్ పదకొండు రెండు రెండు 7 14:25 -ఎలెవెన్ 8
189 ఎఫ్‌సి రీపాస్ లాహతి ఎఫ్‌సి రీపాస్ లాహతి 8 రెండు రెండు 4 8:30 -22 8
190 KRC Genk KRC Genk 18 0 8 10 9:45 -36 8
191 ఇంటర్ బ్రాటిస్లావా ఇంటర్ బ్రాటిస్లావా 4 రెండు 1 1 8: 6 రెండు 7
192 లింగ్బీ బికె లింగ్బీ బికె 6 రెండు 1 3 7: 5 రెండు 7
193 జోరియా లుగాన్స్క్ జోరియా లుగాన్స్క్ 4 రెండు 1 1 3: 1 రెండు 7
194 FC సియోన్ FC సియోన్ 4 రెండు 1 1 9: 8 1 7
195 హెల్లాస్ వెరోనా హెల్లాస్ వెరోనా 4 రెండు 1 1 5: 4 1 7
196 MFK వాట్కోవిస్ MFK వాట్కోవిస్ 4 రెండు 1 1 4: 5 -1 7
197 ఉడినీస్ కాల్సియో ఉడినీస్ కాల్సియో 6 రెండు 1 3 10:12 -రెండు 7
198 బి 1903 కోపెన్‌హాగన్ బి 1903 కోపెన్‌హాగన్ 8 రెండు 1 5 7:11 -4 7
199 రియల్ బేటిస్ రియల్ బేటిస్ 6 రెండు 1 3 3: 7 -4 7
200 Hvidovre IF Hvidovre IF 8 1 4 3 13:19 -6 7
201 ప్లోయిస్టి ఆయిల్ ప్లోయిస్టి ఆయిల్ 8 రెండు 1 5 8:15 -7 7
202 మకాబీ హైఫా మకాబీ హైఫా 12 రెండు 1 9 12:20 -8 7
203 డుర్గార్డెన్స్ IF డుర్గార్డెన్స్ IF 8 రెండు 1 5 7:16 -9 7
204 స్లావియా ప్రేగ్ స్లావియా ప్రేగ్ 12 1 4 7 9:26 -17 7
205 పిఎఫ్‌సి లుడోగోరెట్స్ రాజ్‌గ్రాడ్ పిఎఫ్‌సి లుడోగోరెట్స్ రాజ్‌గ్రాడ్ 12 1 4 7 11:29 -18 7
206 FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 4 1 3 0 7: 5 రెండు 6
207 బి 1913 ఓడెన్స్ బి 1913 ఓడెన్స్ 4 రెండు 0 రెండు 15:14 1 6
208 బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 4 రెండు 0 రెండు 8: 8 0 6
209 కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 4 రెండు 0 రెండు 5: 5 0 6
ఐన్ట్రాచ్ట్ బ్రాన్స్చ్వీగ్ ఐన్ట్రాచ్ట్ బ్రాన్స్చ్వీగ్ 5 రెండు 0 3 5: 5 0 6
211 FC ట్వెంట్ FC ట్వెంట్ 6 1 3 రెండు 9:11 -రెండు 6
212 RWDM బ్రస్సెల్స్ FC RWDM బ్రస్సెల్స్ FC 4 రెండు 0 రెండు 6: 9 -3 6
213 FC పెట్రాల్కా FC పెట్రాల్కా 6 1 3 రెండు 5: 9 -4 6
214 అనార్థోసిస్ ఫామగుస్టా ఎఫ్.సి. అనార్థోసిస్ ఫామగుస్టా ఎఫ్.సి. 8 1 3 4 9:14 -5 6
215 లిన్ ఓస్లో లిన్ ఓస్లో 10 రెండు 0 8 14:41 -27 6
216 టొరినో ఎఫ్.సి. టొరినో ఎఫ్.సి. 4 1 రెండు 1 4: 4 0 5
217 ఎఫ్‌కె సారాజేవో ఎఫ్‌కె సారాజేవో 6 1 రెండు 3 8: 9 -1 5
218 హపోయల్ టెల్ అవీవ్ హపోయల్ టెల్ అవీవ్ 6 1 రెండు 3 7:10 -3 5
219 గ్వార్డియా వార్జావా గ్వార్డియా వార్జావా 5 1 రెండు రెండు 6: 9 -3 5
220 కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి 4 1 రెండు 1 4: 7 -3 5
221 FC హ్రాడెక్ క్రోలోవా FC హ్రాడెక్ క్రోలోవా 4 1 రెండు 1 2: 5 -3 5
222 FC లా చౌక్స్-డి-ఫాండ్స్ FC లా చౌక్స్-డి-ఫాండ్స్ 4 1 రెండు 1 5: 9 -4 5
223 ఎఫ్‌కె క్రాస్నోదర్ ఎఫ్‌కె క్రాస్నోదర్ 6 1 రెండు 3 6:11 -5 5
224 FK రోస్టోవ్ FK రోస్టోవ్ 6 1 రెండు 3 6:12 -6 5
225 హెల్సింగ్‌బోర్గ్స్ IF హెల్సింగ్‌బోర్గ్స్ IF 6 1 రెండు 3 6:14 -8 5
226 బోహేమియన్ FC బోహేమియన్ FC 6 1 రెండు 3 4:13 -9 5
227 వైకింగ్ FK వైకింగ్ FK 14 1 రెండు పదకొండు 11:29 -18 5
228 హైబర్నియన్స్ FC హైబర్నియన్స్ FC 12 1 రెండు 9 8:36 -28 5
229 రాపిడ్ బుకారెస్ట్ రాపిడ్ బుకారెస్ట్ 4 1 1 రెండు 3: 3 0 4
స్పార్టక్ ప్లోవ్డివ్ స్పార్టక్ ప్లోవ్డివ్ 4 1 1 రెండు 3: 3 0 4
231 బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. 3 1 1 1 2: 2 0 4
232 ఎబి గ్లాడ్‌సాక్స్ ఎబి గ్లాడ్‌సాక్స్ 4 1 1 రెండు 4: 5 -1 4
233 హామ్‌స్టాడ్స్ బికె హామ్‌స్టాడ్స్ బికె 4 1 1 రెండు 4: 6 -రెండు 4
2. 3. 4 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 6 1 1 4 5: 8 -3 4
235 FC థన్ FC థన్ 6 1 1 4 4: 9 -5 4
236 ఎఫ్‌కె అస్తానా ఎఫ్‌కె అస్తానా 6 0 4 రెండు 5:11 -6 4
237 sc హీరెన్వీన్ sc హీరెన్వీన్ 6 1 1 4 3: 9 -6 4
238 PAOK థెస్సలొనికి PAOK థెస్సలొనికి 6 1 1 4 5:12 -7 4
239 ఓస్టర్స్ IF ఓస్టర్స్ IF 8 1 1 6 3:14 -ఎలెవెన్ 4
240 AIK సోల్నా AIK సోల్నా 8 1 1 6 5:18 -13 4
241 ఫ్రెడ్రిక్‌స్టాడ్ ఎఫ్‌కె ఫ్రెడ్రిక్‌స్టాడ్ ఎఫ్‌కె 8 1 1 6 6:22 -16 4
242 షామ్‌రాక్ రోవర్స్ షామ్‌రాక్ రోవర్స్ 14 0 4 10 7:28 -ఇరవై ఒకటి 4
243 మకాబీ టెల్ అవీవ్ మకాబీ టెల్ అవీవ్ 14 1 1 12 5:32 -27 4
244 AE లోరిస్సా AE లోరిస్సా రెండు 1 0 1 3: 3 0 3
245 డైనమో టిబిలిసి డైనమో టిబిలిసి 4 1 0 3 7: 8 -1 3
246 FK వ్లాజ్నియా FK వ్లాజ్నియా రెండు 1 0 1 3: 4 -1 3
247 టార్పెడో మోస్క్వా టార్పెడో మోస్క్వా 4 0 3 1 0: 1 -1 3
248 1. FC సార్బ్రూకెన్ 1. FC సార్బ్రూకెన్ రెండు 1 0 1 5: 7 -రెండు 3
249 జాగోబీ లుబిన్ జాగోబీ లుబిన్ రెండు 1 0 1 2: 4 -రెండు 3
250 హన్సా రోస్టాక్ హన్సా రోస్టాక్ రెండు 1 0 1 1: 3 -రెండు 3
కె.ఎ.అకురేరి కె.ఎ.అకురేరి రెండు 1 0 1 1: 3 -రెండు 3
252 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 6 0 3 3 11:14 -3 3
253 బోటెవ్ ప్లోవ్డివ్ బోటెవ్ ప్లోవ్డివ్ 4 1 0 3 5: 8 -3 3
254 అపోలోన్ లిమాసోల్ అపోలోన్ లిమాసోల్ 4 1 0 3 4: 7 -3 3
స్జోంబిర్కి బైటోమ్ స్జోంబిర్కి బైటోమ్ 4 1 0 3 4: 7 -3 3
256 ఎఫ్‌సి డిఫర్‌డేంజ్ 03 ఎఫ్‌సి డిఫర్‌డేంజ్ 03 రెండు 1 0 1 3: 7 -4 3
257 ŁKS Łódź ŁKS Łódź రెండు 1 0 1 2: 6 -4 3
258 హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ 4 1 0 3 4:11 -7 3
259 మోల్డే ఎఫ్.కె. మోల్డే ఎఫ్.కె. 6 1 0 5 6:14 -8 3
260 ఇస్తాంబుల్ బసక్సేహిర్ ఇస్తాంబుల్ బసక్సేహిర్ 6 1 0 5 7:18 -ఎలెవెన్ 3
261 డెర్రీ సిటీ డెర్రీ సిటీ 6 1 0 5 9:24 -పదిహేను 3
262 టిపిఎస్ తుర్కు టిపిఎస్ తుర్కు 8 1 0 7 4:23 -19 3
263 హాకా వల్కేకోస్కి హాకా వల్కేకోస్కి 8 1 0 7 7:28 -ఇరవై ఒకటి 3
264 డ్రమ్‌కొండ్రా డబ్లిన్ డ్రమ్‌కొండ్రా డబ్లిన్ 6 1 0 5 3:25 -22 3
265 హమ్రున్ స్పార్టాన్స్ హమ్రున్ స్పార్టాన్స్ 8 1 0 7 2:26 -24 3
266 స్పోరా లక్సెంబర్గ్ స్పోరా లక్సెంబర్గ్ 7 1 0 6 7:36 -29 3
267 వాలెట్టా ఎఫ్.సి. వాలెట్టా ఎఫ్.సి. 10 1 0 9 5:43 -38 3
268 ఫ్లోరియానా ఎఫ్.సి. ఫ్లోరియానా ఎఫ్.సి. 14 0 3 పదకొండు 3:51 -48 3
269 ఫ్లముర్తారి వ్లోరా ఫ్లముర్తారి వ్లోరా రెండు 0 రెండు 0 1: 1 0 రెండు
270 మాంట్పెల్లియర్ HSC మాంట్పెల్లియర్ HSC 6 0 రెండు 4 6:12 -6 రెండు
271 అథ్లోన్ టౌన్ అథ్లోన్ టౌన్ 4 0 రెండు రెండు 7:14 -7 రెండు
272 విల్లెం II విల్లెం II 6 0 రెండు 4 7:15 -8 రెండు
273 Vrelerenga IF Vrelerenga IF 6 0 రెండు 4 5:14 -9 రెండు
274 FC మిడ్ట్‌జైల్లాండ్ FC మిడ్ట్‌జైల్లాండ్ 6 0 రెండు 4 4:13 -9 రెండు
275 కరాబాఖ్ ఎఫ్.సి. కరాబాఖ్ ఎఫ్.సి. 6 0 రెండు 4 2:14 -12 రెండు
276 UTA ఆరాడ్ UTA ఆరాడ్ 6 0 రెండు 4 3:17 -14 రెండు
277 రేక్‌జావిక్ వరకు రేక్‌జావిక్ వరకు 8 0 రెండు 6 4:28 -24 రెండు
278 సిస్పెల్ ఎస్.సి. సిస్పెల్ ఎస్.సి. రెండు 0 1 1 3: 4 -1 1
279 ÍB వెస్ట్‌మన్నేజా ÍB వెస్ట్‌మన్నేజా రెండు 0 1 1 1: 2 -1 1
స్కీడ్ ఫుట్‌బాల్ స్కీడ్ ఫుట్‌బాల్ రెండు 0 1 1 1: 2 -1 1
281 ఎఫ్‌సి అరౌ ఎఫ్‌సి అరౌ రెండు 0 1 1 0: 1 -1 1
ఎఫ్‌సి అడ్మిరా వాకర్ ఎఫ్‌సి అడ్మిరా వాకర్ రెండు 0 1 1 0: 1 -1 1
283 ఎతార్ వెలికో టార్నోవో ఎతార్ వెలికో టార్నోవో రెండు 0 1 1 1: 3 -రెండు 1
పిఎఫ్‌సి బెరో పిఎఫ్‌సి బెరో రెండు 0 1 1 1: 3 -రెండు 1
285 స్లాస్క్ వ్రోక్లా స్లాస్క్ వ్రోక్లా రెండు 0 1 1 2: 5 -3 1
286 గ్లెనావోన్ ఎఫ్.సి. గ్లెనావోన్ ఎఫ్.సి. రెండు 0 1 1 0: 3 -3 1
287 ఎరుపు మరియు తెలుపు ఆహారం ఎరుపు మరియు తెలుపు ఆహారం రెండు 0 1 1 1: 5 -4 1
సెయింట్ పాట్రిక్ సెయింట్ పాట్రిక్స్ అథ్లెటిక్ రెండు 0 1 1 1: 5 -4 1
289 FC లౌసాన్-స్పోర్ట్ FC లౌసాన్-స్పోర్ట్ రెండు 0 1 1 0: 4 -4 1
290 లిస్బర్న్ డిస్టిలరీ లిస్బర్న్ డిస్టిలరీ రెండు 0 1 1 3: 8 -5 1
291 FC బ్లూ వీక్ లింజ్ FC బ్లూ వీక్ లింజ్ రెండు 0 1 1 0: 5 -5 1
292 రెన్నెస్ స్టేడియం రెన్నెస్ స్టేడియం 6 0 1 5 3:11 -8 1
293 దినమో టిరానా దినమో టిరానా 6 0 1 5 1:11 -10 1
294 డిస్కౌంట్ ఎఫ్.సి. డిస్కౌంట్ ఎఫ్.సి. 4 0 1 3 0:11 -ఎలెవెన్ 1
295 లియర్స్ ఎస్.కె. లియర్స్ ఎస్.కె. 8 0 1 7 3:17 -14 1
296 బుర్సాస్పోర్ బుర్సాస్పోర్ 6 0 1 5 2:16 -14 1
297 బి 1909 ఓడెన్స్ బి 1909 ఓడెన్స్ 6 0 1 5 6:21 -పదిహేను 1
298 ఒడెన్స్ బికె ఒడెన్స్ బికె 6 0 1 5 4:20 -16 1
299 నీడర్‌కార్న్ పురోగతి నీడర్‌కార్న్ పురోగతి 4 0 1 3 1:17 -16 1
300 కుయోపియో పిఎస్ కుయోపియో పిఎస్ 6 0 1 5 4:21 -17 1
301 OPS ulu లు OPS ulu లు 4 0 1 3 2:19 -17 1
302 FC నార్డ్స్‌జాల్లాండ్ FC నార్డ్స్‌జాల్లాండ్ 6 0 1 5 4:22 -18 1
303 అరిస్ బోన్నెవోయ్ అరిస్ బోన్నెవోయ్ 6 0 1 5 6:25 -19 1
304 ఒలింపియాకోస్ నికోసియా ఒలింపియాకోస్ నికోసియా 6 0 1 5 4:36 -32 1
305 FC ఉట్రెచ్ట్ FC ఉట్రెచ్ట్ రెండు 0 0 రెండు 4: 6 -రెండు 0
306 కార్క్ సిటీ కార్క్ సిటీ రెండు 0 0 రెండు 1: 3 -రెండు 0
307 రోడా జెసి కెర్క్రాడ్ రోడా జెసి కెర్క్రాడ్ రెండు 0 0 రెండు 3: 6 -3 0
308 చెమ్నిట్జర్ ఎఫ్.సి. చెమ్నిట్జర్ ఎఫ్.సి. రెండు 0 0 రెండు 2: 5 -3 0
లాస్క్ లాస్క్ రెండు 0 0 రెండు 2: 5 -3 0
310 Željezničar Sarajevo Željezničar Sarajevo రెండు 0 0 రెండు 1: 4 -3 0
311 Grgryte IS Grgryte IS రెండు 0 0 రెండు 3: 7 -4 0
312 FKS స్టాల్ మిలేక్ FKS స్టాల్ మిలేక్ 4 0 0 4 2: 6 -4 0
ఎస్జీ సాక్సోనీ లీప్జిగ్ ఎస్జీ సాక్సోనీ లీప్జిగ్ రెండు 0 0 రెండు 2: 6 -4 0
314 నాచు FK నాచు FK రెండు 0 0 రెండు 0: 4 -4 0
315 బీతర్ జెరూసలేం బీతర్ జెరూసలేం రెండు 0 0 రెండు 2: 7 -5 0
పెజోపోరికోస్ లార్నాకా పెజోపోరికోస్ లార్నాకా రెండు 0 0 రెండు 2: 7 -5 0
తవ్రియా సింఫెరోపోల్ (alt) తవ్రియా సింఫెరోపోల్ (alt) రెండు 0 0 రెండు 2: 7 -5 0
318 ఇల్వ్స్ టాంపేరే ఇల్వ్స్ టాంపేరే రెండు 0 0 రెండు 1: 6 -5 0
319 FC లుజెర్న్ FC లుజెర్న్ రెండు 0 0 రెండు 0: 5 -5 0
320 కార్క్ సెల్టిక్ కార్క్ సెల్టిక్ రెండు 0 0 రెండు 1: 7 -6 0
కార్క్ హైబర్నియన్లు కార్క్ హైబర్నియన్లు రెండు 0 0 రెండు 1: 7 -6 0
కోగే BK కోగే BK రెండు 0 0 రెండు 1: 7 -6 0
షెల్బోర్న్ ఎఫ్.సి. షెల్బోర్న్ ఎఫ్.సి. రెండు 0 0 రెండు 1: 7 -6 0
స్ట్రామ్స్గోడ్సెట్ IF స్ట్రామ్స్గోడ్సెట్ IF రెండు 0 0 రెండు 1: 7 -6 0
325 కెఎఫ్ ఎల్బాసాని కెఎఫ్ ఎల్బాసాని రెండు 0 0 రెండు 0: 6 -6 0
స్లిగో రోవర్స్ స్లిగో రోవర్స్ రెండు 0 0 రెండు 0: 6 -6 0
వర్దర్ స్కోప్జే వర్దర్ స్కోప్జే రెండు 0 0 రెండు 0: 6 -6 0
328 హెల్సింకి IFK హెల్సింకి IFK 4 0 0 4 5:12 -7 0
329 ఆర్డ్స్ ఎఫ్.సి. ఆర్డ్స్ ఎఫ్.సి. రెండు 0 0 రెండు 3:10 -7 0
330 రాయల్ ఆంట్వెర్ప్ FC రాయల్ ఆంట్వెర్ప్ FC రెండు 0 0 రెండు 1: 8 -7 0
331 హెచ్‌పిఎస్ హెల్సింకి హెచ్‌పిఎస్ హెల్సింకి రెండు 0 0 రెండు 0: 7 -7 0
ఒలింపిజా లుబ్బ్జానా ఒలింపిజా లుబ్బ్జానా రెండు 0 0 రెండు 0: 7 -7 0
333 వాకింగూర్ రేక్‌జావిక్ వాకింగూర్ రేక్‌జావిక్ 6 0 0 6 5:13 -8 0
334 గలాటి స్టీల్ గలాటి స్టీల్ 6 0 0 6 3:11 -8 0
335 నేను మొదలుపెడతా నేను మొదలుపెడతా 4 0 0 4 2:10 -8 0
336 FK galgiris FK galgiris రెండు 0 0 రెండు 0: 8 -8 0
337 కోలరేన్ ఎఫ్.సి. కోలరేన్ ఎఫ్.సి. రెండు 0 0 రెండు 1:11 -10 0
338 FC VSS కోసిస్ FC VSS కోసిస్ 6 0 0 6 2:13 -ఎలెవెన్ 0
339 లిమెరిక్ ఎఫ్‌సి (పాతది) లిమెరిక్ ఎఫ్‌సి (పాతది) 4 0 0 4 4:16 -12 0
340 AEL లిమాసోల్ AEL లిమాసోల్ రెండు 0 0 రెండు 0:12 -12 0
341 డీబ్రేసెన్ VSC డీబ్రేసెన్ VSC 6 0 0 6 5:19 -14 0
342 కేపీవీ కొక్కోల కేపీవీ కొక్కోల రెండు 0 0 రెండు 0:14 -14 0
343 MŠK Žilina MŠK Žilina 6 0 0 6 3:19 -16 0
344 EPA లార్నాకా EPA లార్నాకా రెండు 0 0 రెండు 0:16 -16 0
3. 4. 5 క్రూసేడర్స్ ఎఫ్.సి. క్రూసేడర్స్ ఎఫ్.సి. 4 0 0 4 0:19 -19 0
346 పోర్టడౌన్ FC పోర్టడౌన్ FC 4 0 0 4 1:21 -రవై 0
347 డిస్కౌంట్ అజాక్స్ డిస్కౌంట్ అజాక్స్ 4 0 0 4 0:20 -రవై 0
348 KR రేక్‌జావిక్ KR రేక్‌జావిక్ 6 0 0 6 7:35 -28 0
349 కేఫ్లావాక్ ÍF కేఫ్లావాక్ ÍF 8 0 0 8 5:35 -30 0
350 స్టేడ్ డ్యూడాలెంజ్ స్టేడ్ డ్యూడాలెంజ్ 4 0 0 4 1:32 -31 0
351 యూనియన్ లక్సెంబర్గ్ యూనియన్ లక్సెంబర్గ్ 8 0 0 8 2:39 -37 0
352 అవెనిర్ బెగ్గెన్ అవెనిర్ బెగ్గెన్ 8 0 0 8 0:44 -44 0