ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2017/2018 »షెడ్యూల్

ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2017/2018 షెడ్యూల్: ఇక్కడ మీరు అన్ని మ్యాచ్‌లను అవలోకనంలో కనుగొంటారు2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956
గ్రూప్ ఎ
09/12/2017 19:45 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - FC బాసెల్ 3: 0 (1: 0)
19:45 ఎస్ఎల్ బెంఫికా - CSKA మాస్కో 1: 2 (0: 0)
09/27/2017 19:45 FC బాసెల్ - ఎస్ఎల్ బెంఫికా 5: 0 (2: 0)
19:45 CSKA మాస్కో - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 4 (0: 3)
10/18/2017 19:45 ఎస్ఎల్ బెంఫికా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
19:45 CSKA మాస్కో - FC బాసెల్ 0: 2 (0: 1)
10/31/2017 19:45 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఎస్ఎల్ బెంఫికా 2: 0 (1: 0)
19:45 FC బాసెల్ - CSKA మాస్కో 1: 2 (1: 0)
11/22/2017 ఐదు గంటలకు CSKA మాస్కో - ఎస్ఎల్ బెంఫికా 2: 0 (1: 0)
19:45 FC బాసెల్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
12/05/2017 19:45 ఎస్ఎల్ బెంఫికా - FC బాసెల్ 0: 2 (0: 1)
19:45 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - CSKA మాస్కో 2: 1 (0: 1)
గ్రూప్ బి
09/12/2017 19:45 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - RSC ఆండర్లెచ్ట్ 3: 0 (1: 0)
19:45 సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. - పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ 0: 5 (0: 3)
09/27/2017 19:45 పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 3: 0 (2: 0)
19:45 RSC ఆండర్లెచ్ట్ - సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 1)
10/18/2017 19:45 RSC ఆండర్లెచ్ట్ - పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ 0: 4 (0: 2)
19:45 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
10/31/2017 19:45 పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ - RSC ఆండర్లెచ్ట్ 5: 0 (2: 0)
19:45 సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 2 (0: 1)
11/22/2017 19:45 RSC ఆండర్లెచ్ట్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 2 (0: 0)
19:45 పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ - సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 7: 1 (4: 1)
12/05/2017 19:45 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ 3: 1 (2: 0)
19:45 సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. - RSC ఆండర్లెచ్ట్ 0: 1 (0: 0)
గ్రూప్ సి
09/12/2017 19:45 ఎ.ఎస్.రోమా - అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 0: 0 (0: 0)
19:45 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - కరాబాఖ్ ఎఫ్.సి. 6: 0 (2: 0)
09/27/2017 ఐదు గంటలకు కరాబాఖ్ ఎఫ్.సి. - ఎ.ఎస్.రోమా 1: 2 (1: 2)
19:45 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 0)
10/18/2017 ఐదు గంటలకు కరాబాఖ్ ఎఫ్.సి. - అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 0: 0 (0: 0)
19:45 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - ఎ.ఎస్.రోమా 3: 3 (2: 1)
10/31/2017 19:45 ఎ.ఎస్.రోమా - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
19:45 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ - కరాబాఖ్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 1)
11/22/2017 ఐదు గంటలకు కరాబాఖ్ ఎఫ్.సి. - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 4 (0: 2)
19:45 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ - ఎ.ఎస్.రోమా 2: 0 (0: 0)
12/05/2017 19:45 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 1: 1 (0: 0)
19:45 ఎ.ఎస్.రోమా - కరాబాఖ్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
గ్రూప్ డి
09/12/2017 19:45 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - జువెంటస్ 3: 0 (1: 0)
19:45 ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ - స్పోర్టింగ్ సిపి 2: 3 (0: 3)
09/27/2017 19:45 జువెంటస్ - ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ 2: 0 (0: 0)
19:45 స్పోర్టింగ్ సిపి - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 0: 1 (0: 0)
10/18/2017 19:45 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ 3: 1 (1: 0)
19:45 జువెంటస్ - స్పోర్టింగ్ సిపి 2: 1 (1: 1)
10/31/2017 19:45 ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 0: 0 (0: 0)
19:45 స్పోర్టింగ్ సిపి - జువెంటస్ 1: 1 (1: 0)
11/22/2017 19:45 జువెంటస్ - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 0: 0 (0: 0)
19:45 స్పోర్టింగ్ సిపి - ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ 3: 1 (2: 0)
12/05/2017 19:45 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - స్పోర్టింగ్ సిపి 2: 0 (0: 0)
19:45 ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ - జువెంటస్ 0: 2 (0: 1)
గ్రూప్ ఇ
09/13/2017 19:45 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 2 (2: 1)
19:45 ఎన్‌కె మారిబోర్ - స్పార్టక్ మోస్క్వా 1: 1 (0: 0)
09/26/2017 19:45 స్పార్టక్ మోస్క్వా - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 1)
19:45 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - ఎన్‌కె మారిబోర్ 3: 0 (2: 0)
10/17/2017 19:45 స్పార్టక్ మోస్క్వా - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 5: 1 (1: 1)
19:45 ఎన్‌కె మారిబోర్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 7 (0: 4)
11/01/2017 19:45 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - స్పార్టక్ మోస్క్వా 2: 1 (1: 0)
19:45 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఎన్‌కె మారిబోర్ 3: 0 (0: 0)
11/21/2017 ఐదు గంటలకు స్పార్టక్ మోస్క్వా - ఎన్‌కె మారిబోర్ 1: 1 (0: 0)
19:45 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 3 (0: 3)
06/12/2017 19:45 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - స్పార్టక్ మోస్క్వా 7: 0 (3: 0)
19:45 ఎన్‌కె మారిబోర్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
గ్రూప్ ఎఫ్
09/13/2017 19:45 షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ - ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి 2: 1 (1: 0)
19:45 ఫెయినూర్డ్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 4 (0: 3)
09/26/2017 19:45 మాంచెస్టర్ నగరం - షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ 2: 0 (0: 0)
19:45 ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి - ఫెయినూర్డ్ 3: 1 (1: 0)
10/17/2017 19:45 మాంచెస్టర్ నగరం - ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి 2: 1 (2: 0)
19:45 ఫెయినూర్డ్ - షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ 1: 2 (1: 1)
11/01/2017 19:45 ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 4 (1: 1)
19:45 షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ - ఫెయినూర్డ్ 3: 1 (2: 1)
11/21/2017 19:45 ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి - షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ 3: 0 (0: 0)
19:45 మాంచెస్టర్ నగరం - ఫెయినూర్డ్ 1: 0 (0: 0)
06/12/2017 19:45 షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ - మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (2: 0)
19:45 ఫెయినూర్డ్ - ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి 2: 1 (1: 1)
గ్రూప్ జి
09/13/2017 19:45 FC పోర్టో - బెసిక్తాస్ 1: 3 (1: 2)
19:45 ఆర్బి లీప్జిగ్ - AS మొనాకో 1: 1 (1: 1)
09/26/2017 19:45 AS మొనాకో - FC పోర్టో 0: 3 (0: 1)
19:45 బెసిక్తాస్ - ఆర్బి లీప్జిగ్ 2: 0 (2: 0)
10/17/2017 19:45 AS మొనాకో - బెసిక్తాస్ 1: 2 (1: 1)
19:45 ఆర్బి లీప్జిగ్ - FC పోర్టో 3: 2 (3: 2)
11/01/2017 ఐదు గంటలకు బెసిక్తాస్ - AS మొనాకో 1: 1 (0: 1)
19:45 FC పోర్టో - ఆర్బి లీప్జిగ్ 3: 1 (1: 0)
11/21/2017 ఐదు గంటలకు బెసిక్తాస్ - FC పోర్టో 1: 1 (1: 1)
19:45 AS మొనాకో - ఆర్బి లీప్జిగ్ 1: 4 (1: 4)
06/12/2017 19:45 FC పోర్టో - AS మొనాకో 5: 2 (3: 0)
19:45 ఆర్బి లీప్జిగ్ - బెసిక్తాస్ 1: 2 (0: 1)
గ్రూప్ హెచ్
09/13/2017 19:45 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3: 1 (2: 1)
19:45 రియల్ మాడ్రిడ్ - అపోల్ నికోసియా 3: 0 (1: 0)
09/26/2017 19:45 బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 3 (0: 1)
19:45 అపోల్ నికోసియా - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 3 (0: 1)
10/17/2017 19:45 రియల్ మాడ్రిడ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 1 (1: 1)
19:45 అపోల్ నికోసియా - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 1 (0: 0)
11/01/2017 19:45 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 3: 1 (1: 0)
19:45 బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - అపోల్ నికోసియా 1: 1 (1: 0)
11/21/2017 19:45 బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 1: 2 (1: 0)
19:45 అపోల్ నికోసియా - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 6 (0: 4)
06/12/2017 19:45 రియల్ మాడ్రిడ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3: 2 (2: 1)
19:45 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - అపోల్ నికోసియా 3: 0 (2: 0)
16 వ రౌండ్
02/13/2018 19:45 జువెంటస్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 2 (2: 1)
19:45 FC బాసెల్ - మాంచెస్టర్ నగరం 0: 4 (0: 3)
02/14/2018 19:45 FC పోర్టో - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 5 (0: 2)
19:45 రియల్ మాడ్రిడ్ - పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ 3: 1 (1: 1)
02/20/2018 19:45 చెల్సియా ఎఫ్.సి. - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 1: 1 (0: 0)
19:45 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - బెసిక్తాస్ 5: 0 (1: 0)
02/21/2018 19:45 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
19:45 షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ - ఎ.ఎస్.రోమా 2: 1 (0: 1)
03/06/2018 19:45 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - FC పోర్టో 0: 0 (0: 0)
19:45 పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 2 (0: 0)
03/07/2018 19:45 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - జువెంటస్ 1: 2 (1: 0)
19:45 మాంచెస్టర్ నగరం - FC బాసెల్ 1: 2 (1: 1)
03/13/2018 19:45 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 0)
19:45 ఎ.ఎస్.రోమా - షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ 1: 0 (0: 0)
03/14/2018 ఐదు గంటలకు బెసిక్తాస్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 3 (0: 1)
19:45 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్
04/03/2018 19:45 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 2 (1: 1)
19:45 జువెంటస్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 0: 3 (0: 1)
04/04/2018 19:45 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - ఎ.ఎస్.రోమా 4: 1 (1: 0)
19:45 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - మాంచెస్టర్ నగరం 3: 0 (3: 0)
04/10/2018 19:45 ఎ.ఎస్.రోమా - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 3: 0 (1: 0)
19:45 మాంచెస్టర్ నగరం - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (1: 0)
04/11/2018 19:45 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
19:45 రియల్ మాడ్రిడ్ - జువెంటస్ 1: 3 (0: 2)
సెమీ-ఫైనల్స్
04/24/2018 19:45 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఎ.ఎస్.రోమా 5: 2 (2: 0)
04/25/2018 19:45 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 2 (1: 1)
05/01/2018 19:45 రియల్ మాడ్రిడ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 2: 2 (1: 1)
05/02/2018 19:45 ఎ.ఎస్.రోమా - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 4: 2 (1: 2)
చివరి
05/26/2018 19:45 రియల్ మాడ్రిడ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (0: 0)