సెల్టిక్ ఎఫ్‌సి »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2016/2017

సెల్టిక్ ఎఫ్‌సి »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2016/20172020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930 / 1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/1917 1915/1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897 / 1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893/1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్స్ 2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
వారం 06/28/2017 17:30 TO FC బ్లూ వీక్ లింజ్ FC బ్లూ వీక్ లింజ్ 1: 0
వారం 07/01/2017 16:00 ఎన్ రాపిడ్ వియన్నా రాపిడ్ వియన్నా 1: 1
వారం 07/15/2017 15:00 హెచ్ ఒలింపిక్ లియోన్ ఒలింపిక్ లియోన్ 0: 4 (0: 0)
ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2016/2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ సి 09/13/2016 19:45 TO ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 0: 7 (0: 2)
గ్రూప్ సి 09/28/2016 19:45 హెచ్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 3: 3 (2: 2)
గ్రూప్ సి 10/19/2016 19:45 హెచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 0: 2 (0: 0)
గ్రూప్ సి 11/01/2016 19:45 TO బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 1: 1 (0: 1)
గ్రూప్ సి 11/23/2016 19:45 హెచ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 0: 2 (0: 1)
గ్రూప్ సి 12/06/2016 19:45 TO మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 1)
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. 2016/2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
2. రౌండ్ 07/12/2016 19:00 TO లింకన్ రెడ్ ఇంప్స్ లింకన్ రెడ్ ఇంప్స్ 0: 1 (0: 0)
2. రౌండ్ 07/20/2016 19:45 హెచ్ లింకన్ రెడ్ ఇంప్స్ లింకన్ రెడ్ ఇంప్స్ 3: 0 (3: 0)
3. రౌండ్ 07/27/2016 15:00 TO ఎఫ్‌కె అస్తానా ఎఫ్‌కె అస్తానా 1: 1 (0: 1)
3. రౌండ్ 08/03/2016 19:45 హెచ్ ఎఫ్‌కె అస్తానా ఎఫ్‌కె అస్తానా 2: 1 (1: 0)
ప్లే-ఆఫ్స్ 08/17/2016 19:45 హెచ్ హపోయల్ బీ హపోయల్ బీర్ షెవా 5: 2 (3: 0)
ప్లే-ఆఫ్స్ 08/23/2016 19:45 TO హపోయల్ బీ హపోయల్ బీర్ షెవా 0: 2 (0: 1)
ప్రీమియర్ షిప్ 2016/2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 08/07/2016 14:15 కు హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ 2: 1 (1: 1)
3. రౌండ్ 08/20/2016 12:15 TO సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC 4: 2 (3: 0)
4. రౌండ్ 08/27/2016 15:00 హెచ్ అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. 4: 1 (2: 1)
5. రౌండ్ 09/10/2016 12:00 హెచ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 5: 1 (2: 1)
6. రౌండ్ 09/18/2016 15:00 TO ఇన్వర్నెస్ CT ఇన్వర్నెస్ CT 2: 2 (2: 1)
7. రౌండ్ 09/24/2016 15:00 హెచ్ కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి 6: 1 (2: 1)
8. రౌండ్ 10/01/2016 12:15 TO డండీ ఎఫ్.సి. డుండి ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
9. రౌండ్ 10/15/2016 15:00 హెచ్ మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (1: 0)
11. రౌండ్ 10/26/2016 19:45 TO రాస్ కౌంటీ FC రాస్ కౌంటీ FC 4: 0 (1: 0)
12. రౌండ్ 10/29/2016 12:00 TO అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
13. రౌండ్ 11/05/2016 15:00 హెచ్ ఇన్వర్నెస్ CT ఇన్వర్నెస్ CT 3: 0 (0: 0)
14. రౌండ్ 11/18/2016 19:45 TO కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
16. రౌండ్ 12/03/2016 12:15 TO మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి 4: 3 (0: 2)
17. రౌండ్ 12/09/2016 19:45 TO పార్టిక్ తిస్టిల్ పార్టిక్ తిస్టిల్ 4: 1 (1: 0)
10. రౌండ్ 12/13/2016 19:45 హెచ్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ 1: 0 (1: 0)
18. రౌండ్ 12/17/2016 15:00 హెచ్ డండీ ఎఫ్.సి. డండీ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
2. రౌండ్ 12/20/2016 19:45 హెచ్ పార్టిక్ తిస్టిల్ పార్టిక్ తిస్టిల్ 1: 0 (1: 0)
19. రౌండ్ 12/24/2016 12:30 TO హామిల్టన్ అకాడెమిక్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ 3: 0 (1: 0)
20. రౌండ్ 12/28/2016 19:45 హెచ్ రాస్ కౌంటీ FC రాస్ కౌంటీ FC 2: 0 (2: 0)
21. రౌండ్ 12/31/2016 12:15 TO రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
15. రౌండ్ 01/25/2017 19:45 హెచ్ సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC 1: 0 (0: 0)
22. రౌండ్ 01/29/2017 13:00 హెచ్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ 4: 0 (1: 0)
23. రౌండ్ 02/01/2017 19:45 హెచ్ అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
24. రౌండ్ 02/05/2017 12:30 TO సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC 5: 2 (1: 2)
25. రౌండ్ 02/18/2017 15:00 హెచ్ మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (2: 0)
26. రౌండ్ 02/25/2017 15:00 హెచ్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ 2: 0 (1: 0)
27. రౌండ్ 03/01/2017 19:45 TO ఇన్వర్నెస్ CT ఇన్వర్నెస్ CT 4: 0 (1: 0)
28. రౌండ్ 03/12/2017 12:00 హెచ్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 0)
29. రౌండ్ 03/19/2017 12:30 TO డుండి ఎఫ్.సి. డుండి ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
30. రౌండ్ 04/02/2017 12:30 TO హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ 5: 0 (2: 0)
31. రౌండ్ 04/05/2017 19:45 హెచ్ పార్టిక్ తిస్టిల్ పార్టిక్ తిస్టిల్ 1: 1 (0: 0)
32. రౌండ్ 04/08/2017 15:00 హెచ్ కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (1: 0)
33. రౌండ్ 04/16/2017 12:30 TO రాస్ కౌంటీ FC రాస్ కౌంటీ FC 2: 2 (1: 0)
ప్రీమియర్ షిప్ 2017 ప్లేఆఫ్
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 04/29/2017 12:00 TO రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 5: 1 (2: 0)
2. రౌండ్ 05/06/2017 15:00 హెచ్ సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC 4: 1 (0: 0)
3. రౌండ్ 05/12/2017 19:45 TO అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (3: 1)
4. రౌండ్ 05/18/2017 19:45 TO పార్టిక్ తిస్టిల్ పార్టిక్ తిస్టిల్ 5: 0 (3: 0)
5. రౌండ్ 05/21/2017 12:30 హెచ్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ 2: 0 (0: 0)
FA కప్ 2016/2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
4. రౌండ్ 01/22/2017 15:00 TO అల్బియాన్ రోవర్స్ అల్బియాన్ రోవర్స్ 3: 0 (1: 0)
16 వ రౌండ్ 02/11/2017 12:15 హెచ్ ఇన్వర్నెస్ CT ఇన్వర్నెస్ CT 6: 0 (2: 0)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 03/05/2017 12:30 హెచ్ సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. 4: 1 (0: 1)
సెమీ-ఫైనల్స్ 04/23/2017 12:00 ఎన్ రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
చివరి 05/27/2017 15:00 ఎన్ అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
లీగ్ కప్ 2016/2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
16 వ రౌండ్ 08/10/2016 19:45 హెచ్ మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి 5: 0 (2: 0)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 09/21/2016 19:45 హెచ్ అలోవా అథ్లెటిక్ అలోవా అథ్లెటిక్ 2: 0 (0: 0)
సెమీ-ఫైనల్స్ 10/23/2016 14:15 TO రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
చివరి 11/27/2016 15:00 TO అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)