కామెరూన్ »స్క్వాడ్ ఆఫ్రికా కప్ 2017 గబన్

కామెరూన్ జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ ఆఫ్రికా కప్ 2017 గబన్స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- ఫ్రెండ్స్ 2021 ఫ్రెండ్స్ 2020 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2019-2021 ఆఫ్రికా కప్ 2019 Ä ఈజిప్టన్ ఫ్రెండ్లీ 2019 ఫ్రెండ్లీ 2018 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2017-2019 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2017 రష్యా ఆఫ్రికా కప్ 2017 గబన్ ఫ్రెండ్లీస్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2015/2016 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ఆఫ్రికా 2015-2017 ఆఫ్రికా కప్ 2015 ఈక్వటోరియల్ గినియా ఫ్రెండ్స్ 2015 ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2014 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2013 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఆఫ్రికా కప్ క్వాలిటీ. 2012 ఫ్రెండ్స్ 2012 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ఆఫ్రికా 2011-2013 ఫ్రెండ్స్ 2011 ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ఆఫ్రికా కప్ 2010 అంగోలా ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ఆఫ్రికా 2008/2009 ఆఫ్రికా కప్ 2008 ఘనా ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2008 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 ఆఫ్రికా కప్ 2006 ఈజిప్ట్ ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా 2004/2005 ఆఫ్రికా కప్ 2004 ట్యునీషియా ఫ్రెండ్లీస్ 2004 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2003 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్స్ 2003 ఆఫ్రికా కప్ 2002 మాలి ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్లీ 2002 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2001 జపాన్ / సౌత్ కొరియా WC క్వాలిఫయర్స్ ఆఫ్రికా 2000/2001 ఆఫ్రికా కప్ 2000 ఘనా / నైజీరియా ఆఫ్రికా కప్ క్వాలిటీ. 2000 ఫ్రెండ్స్ 2000 ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ఆఫ్రికా కప్ 1998 బుర్కినా ఫాసో ఫ్రెండ్లీ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1997 ఆఫ్రికా కప్ 1996 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్స్ 1996 ప్రపంచ కప్ 1994 యుఎస్ఎ ఆఫ్రికా కప్ 1992 సెనెగల్ ప్రపంచ కప్ 1990 ఇటలీ ఆఫ్రికా కప్ 1988 మొరాకో ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 1988 ఫ్రెండ్స్ 1987 ఆఫ్రికా కప్ 1986 ఈజిప్ట్ ఫ్రెండ్స్ 1985 ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ ఫ్రెండ్లీ 1971 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 1994 USA ప్రపంచ కప్ 1990 ఇటలీ ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ WCQ ఆఫ్రికా 2015-2017 WCQ ఆఫ్రికా 2011-2013 WCQ ఆఫ్రికా 2008/2009 WCQ ఆఫ్రికా 2004/2005 WCQ ఆఫ్రికా 2000/2001 ఫ్రెండ్స్ 2021 ఫ్రెండ్స్ 2020 ఫ్రెండ్స్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్లీస్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1997 ఫ్రెండ్స్ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1990 ఫ్రెండ్స్ 1987 కాన్ఫెడ్ కప్ 2017 రష్యా కాన్ఫెడ్ కప్ 2003 ఫ్రాన్స్ కాన్ఫెడ్ కప్ 2001 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఆఫ్రికా కప్ 2019 Ä ఈజిప్టన్ ఆఫ్రికా కప్ 2017 గబన్ ఆఫ్రికా కప్ 2015 ఈక్వటోరియల్ గినియా ఆఫ్రికా కప్ 2010 అంగోలా ఆఫ్రికా కప్ 2008 ఘనా ఆఫ్రికా కప్ 2006 ఈజిప్ట్ ఆఫ్రికా కప్ 2004 ట్యునీషియా ఆఫ్రికా కప్ 2002 మాలి ఆఫ్రికా కప్ 2000 ఘనా / నైజీరియా ఆఫ్రికా కప్ 1998 బుర్కినా ఫాసో ఆఫ్రికా కప్ 1996 దక్షిణాఫ్రికా ఆఫ్రికా కప్ 1992 సెనెగల్ ఆఫ్రికా కప్ 1986 ఈజిప్ట్ ఆఫ్రి. కప్ క్యూఎఫ్ 2019-2021 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2017-2019 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2015/2016 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2014 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2013 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2012
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
2. 3 జార్జెస్ బోక్వే కాటన్ స్పోర్ట్ గారోవా 07/14/1989
16 జూల్స్ గోడా ఎసి అజాక్సియో 05/30/1989
1 ఫాబ్రిస్ తొలగించండి సెవిల్లా అథ్లెటిక్ 12/24/1995
రక్షించండి
ఇరవై ఒకటి మహ్మద్ జెట్టీ జిమ్నాస్టిక్స్ 08/18/1994
19 కాలిన్స్ డు ప్రామాణిక కార్క్ 08/13/1992
రెండు ఎర్నెస్ట్ మబౌకా MŠK Žilina 06/16/1988
3 నికోలస్ ఎన్ కౌలౌ ఒలింపిక్ లియోన్ 03/27/1990
5 మైఖేల్ న్గాడేయు-న్గాడ్జుయి స్లావియా ప్రేగ్ 11/23/1990
22 జోసెఫ్ న్గ్వేమ్ II ప్రోగ్రెస్ సంబిజంగా అసోసియేషన్ 07/20/1991
6 అంబ్రోస్ ఓయోంగో మాంట్రియల్ ప్రభావం 06/22/1991
4 అడోల్ఫ్ టీకే FC సోచాక్స్ 06/23/1990
మిడ్‌ఫీల్డర్
13 క్రిస్టియన్ బస్సోగోగ్ ఆల్బోర్గ్ BK 10/18/1995
12 ఫ్రాంక్ పెయింట్ TSV 1860 మ్యూనిచ్ 07/01/1996
17 ఆర్నాడ్ జౌమ్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ 05/02/1989
14 జార్జెస్ మాండ్జెక్ FC మెట్జ్ 12/09/1988
పదకొండు ఎడ్గార్ సల్లి 1. FC నార్న్బెర్గ్ 08/17/1992
పదిహేను సెబాస్టియన్ సియాని కెవి ఓస్టెండ్ 12/21/1986
ముందుకు
10 విన్సెంట్ అబౌబకర్ బెసిక్తాస్ 01/22/1992
8 బెంజమిన్ మౌకాండ్జో FC లోరియంట్ 11/12/1988
7 క్లింటన్ ఎన్'జీ ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ 08/15/1993
18 రాబర్ట్ టాంబే స్పార్టక్ ట్రనావా 02/22/1994
ఇరవై కార్ల్ టోకో క్యాంప్ కోపం SCO 09/14/1992
9 జాక్వెస్ జూవా 1. FC కైసర్స్లాటర్న్ 09/06/1991
నిర్వాహకుడు
హ్యూగో బ్రూస్ 04/10/1952