కాలమ్ ఛాంబర్స్

కాలమ్ ఛాంబర్స్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి, ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి యు 23, ఫుల్హామ్ ఎఫ్‌సి, మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి, ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి యు 21, సౌతాంప్టన్ ఎఫ్‌సి, సౌతాంప్టన్ ఎఫ్‌సి యు 21ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్
రక్షించండి
07/2019 - 06/2022
#ఇరవై ఒకటి
07/2020 - 06/2021 ఆర్సెనల్ FC U23 ఆర్సెనల్ FC U23 రక్షించండి
08/2018 - 06/2019 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. రక్షించండి
07/2017 - 08/2018 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. రక్షించండి
09/2017 - 09/2017 ఆర్సెనల్ FC U23 ఆర్సెనల్ FC U23 రక్షించండి
08/2016 - 06/2017 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి రక్షించండి
07/2014 - 08/2016 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. రక్షించండి
11/2015 - 05/2016 ఆర్సెనల్ FC U21 ఆర్సెనల్ FC U21 రక్షించండి
07/2012 - 07/2014 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. రక్షించండి
08/2012 - 03/2014 సౌతాంప్టన్ FC U21 సౌతాంప్టన్ FC U21 రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 8 0 5 3 0 0 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 1 1 0 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 14 0 8 6 రెండు 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 139 6 114 25 13 28 1 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 12 1 పదకొండు 1 1 రెండు 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 12 0 పదకొండు 1 రెండు 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
EF.L ట్రోఫీ ఇంగ్లాండ్ 1 0 1 0 1 0 0 0 »EFL ట్రోఫీ-మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 ఇంగ్లాండ్ 4 1 4 0 రెండు 0 0 0 23 U23 PL Div.1- సరిపోలికలు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 2 ఇంగ్లాండ్ 3 0 3 0 0 0 0 0 23 U23 PL Div.2- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 196 8 159 37 ఇరవై ఒకటి 33 1 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
మిత్రులు ఫిఫా 1 0 0 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 3 0 రెండు 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 5 0 3 రెండు 1 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 4 0 4 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 8 0 7 1 0 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 17 0 14 3 1 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 1 0 1 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 12 1 10 రెండు 1 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 13 1 పదకొండు రెండు రెండు 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు