బల్గేరియా »పర్వా లిగా 2020/2021

పర్వా లిగా 2020/2021: తాజా వార్తలు, ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు, టేబుల్స్, జట్లు, టాప్ స్కోరర్. ఒక చూపులో లీగ్ ...20. రౌండ్
03/06/2021 13:00 అర్డా కర్డ్జాలి అర్డా కర్డ్జాలి - చెర్నో మోర్ వర్ణ చెర్నో మోర్ వర్ణ -: -
03/06/2021 15:30 CSKA సోఫియా CSKA సోఫియా - లోకోమోటివ్ ప్లోవ్డివ్ లోకోమోటివ్ ప్లోవ్డివ్ -: -
03/07/2021 10:00 ఎతార్ వెలికో టార్నోవో ఎతార్ వెలికో టార్నోవో - FC CSKA 1948 సోఫియా FC CSKA 1948 సోఫియా -: -
03/07/2021 12:30 పిఎఫ్‌సి బెరో పిఎఫ్‌సి బెరో - పిఎఫ్‌సి లుడోగోరెట్స్ రాజ్‌గ్రాడ్ పిఎఫ్‌సి లుడోగోరెట్స్ రాజ్‌గ్రాడ్ -: -
03/07/2021 15:00 లెవ్స్కీ సోఫియా లెవ్స్కీ సోఫియా - బోటెవ్ ప్లోవ్డివ్ బోటెవ్ ప్లోవ్డివ్ -: -
03/08/2021 15:30 జార్స్కో సెలో సోఫియా జార్స్కో సెలో సోఫియా - స్లావియా సోఫియా స్లావియా సోఫియా -: -
03/09/2021 15:30 పిఎఫ్‌సి మోంటానా పిఎఫ్‌సి మోంటానా - ఎఫ్‌కె బోటేవ్ వ్రట్సా ఎఫ్‌కె బోటేవ్ వ్రట్సా -: -
21. రౌండ్
03/13/2021 బోటెవ్ ప్లోవ్డివ్ బోటెవ్ ప్లోవ్డివ్ - FC CSKA 1948 సోఫియా FC CSKA 1948 సోఫియా -: -
03/13/2021 ఎఫ్‌కె బోటేవ్ వ్రట్సా ఎఫ్‌కె బోటేవ్ వ్రట్సా - లెవ్స్కీ సోఫియా లెవ్స్కీ సోఫియా -: -
03/13/2021 చెర్నో మోర్ వర్ణ చెర్నో మోర్ వర్ణ - జార్స్కో సెలో సోఫియా జార్స్కో సెలో సోఫియా -: -
03/13/2021 లోకోమోటివ్ ప్లోవ్డివ్ లోకోమోటివ్ ప్లోవ్డివ్ - పిఎఫ్‌సి బెరో పిఎఫ్‌సి బెరో -: -
03/13/2021 పిఎఫ్‌సి లుడోగోరెట్స్ రాజ్‌గ్రాడ్ పిఎఫ్‌సి లుడోగోరెట్స్ రాజ్‌గ్రాడ్ - అర్డా కర్డ్జాలి అర్డా కర్డ్జాలి -: -
03/13/2021 స్లావియా సోఫియా స్లావియా సోఫియా - పిఎఫ్‌సి మోంటానా పిఎఫ్‌సి మోంటానా -: -
03/13/2021 CSKA సోఫియా CSKA సోఫియా - ఎతార్ వెలికో టార్నోవో ఎతార్ వెలికో టార్నోవో -: -
లైవ్‌స్కోర్‌లు LiveDetails లైవ్ కామెంటరీ
అర్డా కర్డ్జాలి బోటెవ్ ప్లోవ్డివ్ చెర్నో మోర్ వర్ణ CSKA సోఫియా ఎతార్ వెలికో టార్నోవో FC CSKA 1948 సోఫియా ఎఫ్‌కె బోటేవ్ వ్రట్సా లెవ్స్కీ సోఫియా లోకోమోటివ్ ప్లోవ్డివ్ పిఎఫ్‌సి బెరో పిఎఫ్‌సి లుడోగోరెట్స్ రాజ్‌గ్రాడ్ పిఎఫ్‌సి మోంటానా స్లావియా సోఫియా జార్స్కో సెలో సోఫియా షెడ్యూల్ | పట్టికలు | టాప్ స్కోరర్ | స్టేడియాలు | రిఫరీలు | గణాంకాలు