బ్రూనో మార్టిన్స్ ఇండిరోలాండో మాక్సిమిలియానో ​​మార్టిన్స్ ఇండి - స్టోక్ సిటీ, AZ అల్క్‌మార్, FC పోర్టో, ఫెయినూర్డ్, జోంగ్ ఫెయినూర్డ్

07/2021 - 06/2022 స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ రక్షించండి
AZ అల్క్మార్ AZ అల్క్మార్ నెదర్లాండ్స్
రక్షించండి
10/2020 - 06/2021
# పదిహేను
08/2017 - 10/2020 స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ రక్షించండి
07/2017 - 08/2017 FC పోర్టో FC పోర్టో రక్షించండి
08/2016 - 06/2017 స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ రక్షించండి
07/2014 - 08/2016 FC పోర్టో FC పోర్టో రక్షించండి
07/2010 - 07/2014 ఫెయినూర్డ్ ఫెయినూర్డ్ రక్షించండి
07/2008 - 06/2010 యంగ్ ఫెయినూర్డ్ యంగ్ ఫెయినూర్డ్ రక్షించండి
07/2007 - 06/2008 ఫెయినూర్డ్ ఫెయినూర్డ్ [యువత] రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA పదిహేను 0 13 రెండు 0 రెండు 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 0 4 0 0 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 6 1 6 0 రెండు రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 6 0 6 0 0 రెండు 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 52 1 49 3 5 7 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఇంగ్లాండ్ 72 1 69 3 12 8 0 1 »ఛాంపియన్‌షిప్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 4 0 4 0 1 1 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 9 0 9 0 0 3 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఎరెడివిసీ నెదర్లాండ్స్ 119 6 113 6 17 7 1 రెండు »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్‌లు
కెఎన్‌విబి కప్ నెదర్లాండ్స్ 9 0 8 1 1 1 0 0 »కప్ మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ పోర్చుగల్ 47 రెండు నాలుగు ఐదు రెండు 1 8 1 0 »ప్రిమ్. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
కప్ పోర్చుగల్ 4 0 3 1 0 1 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ పోర్చుగల్ రెండు 0 0 రెండు 0 1 0 0 »లీగ్-మ్యాచ్స్ కప్
& మొత్తం 349 పదకొండు 329 ఇరవై 39 44 రెండు 3 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .


అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 6 0 5 1 3 రెండు 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 9 రెండు 9 0 రెండు 3 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 13 0 12 1 0 1 0 1 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 6 0 6 0 రెండు రెండు 0 1 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 3. 4 రెండు 32 రెండు 7 8 0 రెండు »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 3 0 3 0 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 3 0 0 3 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 8 0 5 3 1 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 5 0 5 0 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 3 0 3 0 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 8 1 8 0 0 రెండు 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 16 1 16 0 రెండు 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U17] ఫిఫా 1 0 1 0 1 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 1 0 1 0 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు