బెర్న్డ్ లెనో

బెర్న్డ్ లెనో - ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి, బేయర్ లెవెర్కుసేన్, విఎఫ్‌బి స్టుట్‌గార్ట్, విఎఫ్‌బి స్టుట్‌గార్ట్ IIఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్
గోల్ కీపర్
07/2018 - 06/2023
# 1
08/2011 - 06/2018 బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ గోల్ కీపర్
07/2011 - 08/2011 VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ గోల్ కీపర్
12/2009 - 08/2011 VfB స్టుట్‌గార్ట్ II VfB స్టుట్‌గార్ట్ II గోల్ కీపర్
07/2009 - 06/2010 VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ [యువత] గోల్ కీపర్
07/2008 - 06/2009 VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ [యువత బి] గోల్ కీపర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 37 0 37 0 0 1 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 0 4 0 0 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 19 0 19 0 0 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
బుండెస్లిగా జర్మనీ 233 0 233 0 0 6 0 0 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
3. లీగ్ జర్మనీ 57 0 57 0 0 3 0 0 »3. లిగా-మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ ఇరవై 0 ఇరవై 0 1 0 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 87 0 86 1 1 రెండు 0 1 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 3 0 3 0 0 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 462 0 461 1 రెండు 14 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా సాడ్ / సాడ్వెస్ట్ [Yth] జర్మనీ 9 0 9 0 0 0 0 0 »BL SSW [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత 9 0 9 0 0 0 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా దక్షిణ / నైరుతి [Yth B] జర్మనీ 26 0 26 0 0 రెండు 0 0 »BL SSW [ప్రియమైన B] -మాచెస్
ఛాంపియన్‌షిప్ [ప్రియమైన బి] జర్మనీ 3 0 3 0 0 0 0 0 »చాంప్. [ప్రియమైన బి] -మాచెస్
& మొత్తం యువత B. 29 0 29 0 0 రెండు 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 4 0 3 1 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 8 0 7 1 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 6 0 6 0 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 6 0 6 0 0 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 14 0 14 0 రెండు 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 4 0 4 0 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 5 0 5 0 రెండు 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U18] ఫిఫా 3 0 రెండు 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U18 3 0 రెండు 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U17] ఫిఫా 4 0 4 0 0 0 0 1 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 4 0 4 0 0 0 0 1 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు