బెంజమిన్ పావార్డ్

బెంజమిన్ పావార్డ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్, విఎఫ్‌బి స్టుట్‌గార్ట్, లిల్లే ఓఎస్‌సి

బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ జర్మనీ
రక్షించండి
07/2019 - 06/2024
# 5
08/2016 - 06/2019 VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ రక్షించండి
07/2014 - 08/2016 లిల్లే OSC లిల్లే OSC రక్షించండి
07/2013 - 06/2014 లిల్లే OSC లిల్లే OSC [యువత] రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 1 రెండు 0 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 12 0 పదకొండు 1 3 1 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
బుండెస్లిగా జర్మనీ 110 5 108 రెండు 3 13 0 0 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
2 వ బుండెస్లిగా జర్మనీ ఇరవై ఒకటి 1 18 3 0 4 0 0 »2. లిగా-మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 9 0 8 1 0 1 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్కప్ జర్మనీ రెండు 0 1 1 1 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్రతినిధి బుండెస్లిగా జర్మనీ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 Le ప్రతినిధి-సరిపోలికలు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ ఇరవై ఒకటి 0 పదకొండు 10 3 5 0 0 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ 1 0 1 0 0 1 0 0 »మ్యాచ్ కప్
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ 3 0 రెండు 1 0 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 184 7 165 19 10 25 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 6 1 6 0 0 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 10 0 6 4 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 8 0 7 1 0 1 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 7 1 7 0 0 రెండు 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 31 రెండు 26 5 1 4 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 5 0 5 0 రెండు రెండు 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 10 0 10 0 0 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 పదిహేను 0 పదిహేను 0 రెండు 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA రెండు 0 1 1 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 3 0 1 రెండు 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు