బెనెడిక్ట్ హవేడెస్

బెనెడిక్ట్ హవేడెస్ - లోకోమోటివ్ మోస్క్వా, ఎఫ్‌సి షాల్కే 04, జువెంటస్, ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 II07/2018 - 06/2020 లోకోమోటివ్ మాస్కో లోకోమోటివ్ మాస్కో రక్షించండి
07/2018 - 07/2018 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 రక్షించండి
08/2017 - 06/2018 జువెంటస్ జువెంటస్ రక్షించండి
03/2007 - 08/2017 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 రక్షించండి
07/2006 - 11/2008 FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II రక్షించండి
07/2003 - 06/2007 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 [యువత] రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 46 5 44 రెండు 3 7 0 1 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 0 4 0 0 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 25 1 22 3 రెండు 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా జర్మనీ 240 12 221 19 7 37 రెండు రెండు Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 27 5 27 0 1 రెండు 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్కప్ జర్మనీ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్రాంతీయ లీగ్ వెస్ట్ జర్మనీ 1 0 1 0 0 0 0 0 »RL వెస్ట్-మ్యాచ్స్
ఒబెర్లిగా వెస్ట్‌ఫాలెన్ (1992-2008) జర్మనీ 14 0 13 1 0 0 0 0 »OL వెస్ట్‌ఫాలెన్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 3 1 3 0 1 1 0 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ప్రీమియర్ లీగ్ రష్యా 35 3 33 రెండు 5 3 0 0 »ప్రీమియర్ లిగా-మ్యాచ్‌లు
కప్ రష్యా 4 1 3 1 1 1 0 0 Ub కుబోక్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 403 28 375 28 ఇరవై 52 రెండు 3 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా వెస్ట్ [Yth] జర్మనీ 49 12 47 రెండు 1 4 0 0 »BL వెస్ట్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
ఛాంపియన్‌షిప్ [ప్రియమైన] జర్మనీ 3 0 3 0 0 0 0 0 »చాంప్. [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత 52 12 యాభై రెండు 1 4 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 7 0 7 0 0 రెండు 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 6 0 3 3 0 3 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా ఇరవై రెండు 12 8 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 6 0 4 రెండు 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 5 0 4 1 1 1 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 44 రెండు 30 14 3 6 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 7 0 7 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 5 1 5 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 10 రెండు 10 0 రెండు 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 22 3 22 0 3 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U20] ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 1 0 1 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 6 0 5 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 4 0 4 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 6 0 6 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 16 0 పదిహేను 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U18] ఫిఫా 3 0 రెండు 1 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U18 3 0 రెండు 1 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు