బేయర్న్ మ్యూనిచ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్

బేయర్న్ మ్యూనిచ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్‌పై రికార్డ్ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 1 1 0 0 1 : 0
ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 5 3 రెండు 0 10 : 6
దూరంగా 5 1 3 1 5 : 5
తటస్థ స్థలం 1 0 0 1 1 : రెండు
& మొత్తం పదకొండు 4 5 రెండు 16 : 13
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 6 4 రెండు 0 పదకొండు : 6
దూరంగా 5 1 3 1 5 : 5
తటస్థ స్థలం 1 0 0 1 1 : రెండు
& మొత్తం 12 5 5 రెండు 17 : 13
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు
2018 వారం బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
ఛాంపియన్స్ లీగ్
2013/2014 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
2013/2014 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 1 (0: 0)
2009/2010 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 3: 2 (3: 1)
2009/2010 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 1)
2001/2002 ఇంటర్మీడియట్ Gr. జ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 0: 0 (0: 0)
2001/2002 ఇంటర్మీడియట్ Gr. జ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (0: 0)
2000/2001 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (2: 0)
2000/2001 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 0: 1 (0: 0)
1998/1999 చివరి మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 2: 1 (0: 1)
1998/1999 గ్రూప్ డి మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1: 1 (1: 0)
1998/1999 గ్రూప్ డి బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 1)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది