ఆస్ట్రేలియా »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా

ఆస్ట్రేలియా జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యాస్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఆసియా 2019-2021 ఆసియా కప్ 2019 యుఎఇ ఫ్రెండ్లీస్ 2019 ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ఫ్రెండ్స్ 2018 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2017 రష్యా ఫ్రెండ్లీస్ 2017 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ఆసియా 2015- 2017 ఆసియా కప్ 2015 ఆస్ట్రేలియన్ ఫ్రెండ్లీ 2015 ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్లీ 2014 ఫ్రెండ్లీ 2013 ఫ్రెండ్లీ 2012 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఆసియా 2011-2013 ఆసియా కప్ 2011 ఖతార్ ఏషియన్ కప్ క్వాల్. 2011 ఫ్రెండ్స్ 2011 ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఆసియా 2008/2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఆసియా కప్ 2007 ఐడిఎన్ / మాస్ / టిహెచ్ఏ / VIE ఆసియా కప్ క్వాల్. 2007 ఫ్రెండ్స్ 2007 ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ఫ్రెండ్స్ 2006 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2005 జర్మనీ ఫ్రెండ్లీస్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఓషియానియా 2004/2005 ఓఎఫ్‌సి నేషన్స్ కప్ 2004 ఆస్ట్రేలియా ఫ్రెండ్లీస్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఓఎఫ్‌సి నేషన్స్ కప్ 2002 న్యూజిలాండ్ కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2001 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్స్ 2001 WC క్వాలిఫైయర్స్ ఓషియానియా 2001 WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2001 OFC నేషన్స్ కప్ 2000 తాహితీ ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 OFC నేషన్స్ కప్ 1998 ఆస్ట్రేలియా ఫ్రెండ్లీ 1998 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 1997 సౌదీ అరేబియా ఫ్రెండ్లీ 1997 WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 1997 WC క్వాలిఫైయర్స్ ఓషియానియా 1996/1997 ఫ్రెండ్స్ 1996 OFC నేషన్స్ కప్ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 1993 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఓషియానియా 1992/1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1990 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఓషియానియా 1988/1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1987 ఫ్రెండ్లీస్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1985 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ 1985 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైర్స్ ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1983 ఫ్రెండ్స్ 1982 OFC నా tions కప్ 1980 న్యూ కాలెడోనియా ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1976 వరల్డ్ కప్ 1974 జర్మనీ ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1967 ఫ్రెండ్స్ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1954 ఫ్రెండ్స్ 1950 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 1974 జర్మనీ WCQ ఆసియా 2019-2021 WCQ ఆసియా 2015-2017 WCQ ఆసియా 2011-2013 WCQ ఆసియా 2008/2009 WCQ ఓషియానియా 2004/2005 WCQ ఓషియానియా 2001 WCQ ఓషియానియా 1988/1989 WCQ ఓషియానియా 1985 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 2017 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 2005 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 1993 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 1993 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 1985 ఫ్రెండ్లీస్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2001 ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1997 ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఫ్రెండ్లీ 1976 ఫ్రెండ్లీ 1974 ఫ్రెండ్లీ 1973 ఫ్రెండ్లీ 1971 ఫ్రైన్ dlies 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1924 కాన్ఫెడ్ కప్ 2017 రష్యా కాన్ఫెడ్ కప్ 2005 జర్మనీ కాన్ఫెడ్ కప్ 2001 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా కాన్ఫెడ్ కప్ 1997 సౌదీ అరేబియా WCQ AFC / CAF 1969 ఆసియా కప్ 2019 యుఎఇ ఆసియా కప్ 2015 ఆస్ట్రేలియన్ ఆసియా కప్ 2011 ఖతార్ ఆసియా కప్ 2007 IDN / MAS / THA / VIE ఆసియా కప్ QF 2011 ఆసియా కప్ QF 2007 OFC నాట్. కప్ 2004 ఆస్ట్రేలియా OFC నాట్. కప్ 2002 న్యూజిలాండ్ OFC నాట్. కప్ 2000 తాహితీ OFC నాట్. కప్ 1998 ఆస్ట్రేలియా OFC నాట్. కప్ 1996
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
12 బ్రాడ్ జోన్స్ ఫెయినూర్డ్ 03/19/1982
1 మాథ్యూ ర్యాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 04/08/1992
18 డానీ వుకోవిక్ KRC Genk 03/27/1985
రక్షించండి
16 అజీజ్ బెహిచ్ బుర్సాస్పోర్ 12/16/1990
రెండు మిలోస్ డెజెనెక్ యోకోహామా ఎఫ్. మారినోస్ 04/28/1994
6 మాథ్యూ జుర్మాన్ సువాన్ బ్లూవింగ్స్ 12/08/1989
3 జేమ్స్ మెరెడిత్ మిల్వాల్ ఎఫ్.సి. 04/04/1988
5 మార్క్ మిల్లిగాన్ అల్ అహ్లీ ఎస్ఎఫ్సి 08/04/1985
19 జాషువా రిస్డాన్ వెస్ట్రన్ సిడ్నీ వాండరర్స్ 07/27/1992
ఇరవై ట్రెంట్ సైన్స్‌బరీ మిడత క్లబ్ జ్యూరిచ్ 01/05/1992
మిడ్‌ఫీల్డర్
4 టిమ్ కాహిల్ మిల్వాల్ ఎఫ్.సి. 12/06/1979
22 జాక్సన్ ఇర్విన్ హల్ సిటీ 03/07/1993
పదిహేను మైల్ జెడినాక్ ఆస్టన్ విల్లా 08/03/1984
10 రాబీ క్రూస్ విఎఫ్ఎల్ బోచుమ్ 10/05/1988
8 మాస్సిమో లుంగో క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 09/25/1992
13 ఆరోన్ మూయ్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 09/15/1990
పదకొండు ఆండ్రూ నాబౌట్ ఉరావా రెడ్ డైమండ్స్ 12/17/1992
2. 3 టామ్ రోజిక్ సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 12/16/1992
ముందుకు
17 డేనియల్ అర్జాని మెల్బోర్న్ సిటీ ఎఫ్.సి. 01/04/1999
9 టోమి జురిక్ FC లుజెర్న్ 07/22/1991
7 మాథ్యూ లెక్కీ హెర్తా బిఎస్సి 02/04/1991
14 జామీ మాక్లారెన్ ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 07/29/1993
ఇరవై ఒకటి డిమిట్రీ పెట్రాటోస్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ జెట్స్ 11/10/1992
నిర్వాహకుడు
బెర్ట్ వాన్ మార్విజ్క్ 05/19/1952
గాడిద. నిర్వాహకుడు
రోల్ కూమన్స్ 08/23/1970
యాంటె మిలిసిక్ 04/04/1974
మార్క్ వాన్ బొమ్మెల్ 04/22/1977
గోల్ కీపర్-కోచ్
ఆంథోనీ ఫ్రాంకెన్ 01/11/1965