అట్లాటికో మాడ్రిడ్ »మేనేజర్ చరిత్ర

అట్లాటికో మాడ్రిడ్ »మేనేజర్ చరిత్రకాలం నిర్వాహకుడు దేశం పుట్టింది
12/23/2011 - 06/30/2022 డియెగో సిమియోన్ అర్జెంటీనా 04/28/1970
07/01/2011 - 12/22/2011 గ్రెగోరియో మన్జానో స్పెయిన్ 03/11/1956
10/24/2009 - 06/30/2011 క్విక్ ఫ్లోర్స్ స్పెయిన్ 02/05/1965
02/03/2009 - 10/23/2009 అబెల్ రెసినో స్పెయిన్ 02/02/1960
07/01/2006 - 02/02/2009 జేవియర్ అగ్యురే మెక్సికో 12/01/1958
01/12/2006 - 06/30/2006 పేపే ముర్సియా స్పెయిన్ 12/03/1964
07/01/2005 - 01/11/2006 కార్లోస్ బియాంచి అర్జెంటీనా 04/26/1949
07/01/2004 - 05/31/2005 సీజర్ ఫెర్రాండో స్పెయిన్ 07/25/1959
07/01/2003 - 06/30/2004 గ్రెగోరియో మన్జానో స్పెయిన్ 03/11/1956
07/01/2001 - 06/30/2003 లూయిస్ అరగోన్స్ స్పెయిన్ 07/28/1938
04/30/2001 - 06/30/2001 కార్లోస్ కాంటారెరో స్పెయిన్ 11/04/1961
10/03/2000 - 04/30/2001 మార్కోస్ అలోన్సో స్పెయిన్ 10/01/1959
05/17/2000 - 10/02/2000 జాంబ్రానో స్పెయిన్ 10/23/1949
03/04/2000 - 05/16/2000 రాడోమిర్ అంటిక్ సెర్బియా 11/22/1948
07/01/1999 - 03/03/2000 క్లాడియో రానీరీ ఇటలీ 10/20/1951
03/24/1999 - 06/30/1999 రాడోమిర్ అంటిక్ సెర్బియా 11/22/1948
02/15/1999 - 03/23/1999 శాంచెజ్ అగ్యుయార్ స్పెయిన్ 11/28/1957
07/01/1998 - 02/14/1999 అరిగో సాచి ఇటలీ 04/01/1946
07/01/1995 - 06/30/1998 రాడోమిర్ అంటిక్ సెర్బియా 11/22/1948
06/10/1995 - 06/30/1995 శాంచెజ్ అగ్యుయార్ స్పెయిన్ 11/28/1957
02/26/1995 - 06/04/1995 అల్ఫియో బాసిలే అర్జెంటీనా 11/01/1943
11/01/1994 - 02/19/1995 రాబర్టో డి అలెశాండ్రో అర్జెంటీనా 07/28/1949
08/16/1994 - 10/30/1994 ఫ్రాన్సిస్కో మాటురానా కొలంబియా 02/15/1949
03/23/1994 - 06/30/1994 రాబర్టో డి అలెశాండ్రో అర్జెంటీనా 07/28/1949
02/26/1994 - 03/22/1994 ఇసేలిన్ ఒవెజెరో అర్జెంటీనా 10/16/1945
01/23/1994 - 02/23/1994 రోజ్మేరీ స్పెయిన్ 01/05/1945
11/20/1993 - 01/16/1994 ఎమిలియో క్రజ్ స్పెయిన్ 01/24/1951
10/20/1993 - 11/10/1993 రామోన్ హెరెడియా అర్జెంటీనా 02/26/1951
07/01/1993 - 10/16/1993 జౌర్ పెరీరా బ్రెజిల్ 05/29/1946
04/16/1993 - 06/30/1993 రామోన్ హెరెడియా అర్జెంటీనా 02/26/1951
02/01/1993 - 04/15/1993 జోస్ పాస్టోరిజా అర్జెంటీనా 05/23/1942
07/01/1991 - 01/31/1993 లూయిస్ అరగోన్స్ స్పెయిన్ 07/28/1938
07/01/1990 - 06/30/1991 టోమిస్లావ్ ఐవిక్ క్రొయేషియా 06/30/1933
03/10/1990 - 06/30/1990 పీరో స్పెయిన్ 01/29/1936
03/04/1990 - 03/05/1990 బ్రియోన్స్ స్పెయిన్ 07/17/1939
07/01/1989 - 02/28/1990 జేవియర్ క్లెమెంటే స్పెయిన్ 03/12/1950
06/15/1989 - 06/30/1989 బ్రియోన్స్ స్పెయిన్ 07/17/1939
01/29/1989 - 06/10/1989 కోలిన్ అడిసన్ ఇంగ్లాండ్ 05/18/1940
10/16/1988 - 01/16/1989 రాన్ అట్కిన్సన్ ఇంగ్లాండ్ 03/18/1939
07/01/1988 - 10/15/1988 మగురేగుయ్ స్పెయిన్ 03/16/1934
04/17/1988 - 06/30/1988 బ్రియోన్స్ స్పెయిన్ 07/17/1939
03/26/1988 - 04/10/1988 జోస్ ఉఫార్టే స్పెయిన్ 05/17/1941
07/01/1987 - 03/21/1988 సీజర్ లూయిస్ మెనోట్టి అర్జెంటీనా 11/05/1938
02/03/1987 - 06/30/1987 లూయిస్ అరగోన్స్ స్పెయిన్ 07/28/1938
07/01/1986 - 06/30/1987 సులభంగా స్పెయిన్ 05/10/1940
07/01/1982 - 06/30/1986 లూయిస్ అరగోన్స్ స్పెయిన్ 07/28/1938
11/22/1981 - 04/25/1982 గార్సియా ట్రేడ్ స్పెయిన్ 04/06/1936
07/01/1981 - 11/15/1981 కారిగా స్పెయిన్ 12/09/1929
07/01/1980 - 06/30/1981 గార్సియా ట్రేడ్ స్పెయిన్ 04/06/1936
03/30/1980 - 05/18/1980 మార్సెల్ డొమింగో ఫ్రాన్స్ 01/15/1924
03/23/1980 - 03/23/1980 మార్టినెజ్ జాయో స్పెయిన్ 12/04/1942
09/09/1979 - 03/16/1980 లూయిస్ అరగోన్స్ స్పెయిన్ 07/28/1938
07/01/1979 - 03/15/1980 లూయిస్ అరగోన్స్ స్పెయిన్ 07/28/1938
07/01/1978 - 06/30/1979 ఫెరెన్క్ సుజుజా హంగరీ 12/01/1923
11/26/1974 - 06/30/1978 లూయిస్ అరగోన్స్ స్పెయిన్ 07/28/1938
07/01/1973 - 11/25/1974 జువాన్ కార్లోస్ లోరెంజో అర్జెంటీనా 10/22/1922
11/06/1971 - 06/30/1973 మాక్స్ మెర్కెల్ ఆస్ట్రియా 12/07/1918
07/01/1969 - 11/05/1971 మార్సెల్ డొమింగో ఫ్రాన్స్ 01/15/1924
03/21/1968 - 06/30/1969 మిగ్యుల్ స్పెయిన్ 04/27/1927
07/01/1966 - 03/20/1968 ఒట్టో గ్లోరియా బ్రెజిల్ 01/09/1917
07/01/1965 - 06/30/1966 బల్మన్య స్పెయిన్ 12/29/1914
07/01/1964 - 06/30/1965 ఒట్టో బంబెల్ బ్రెజిల్ 07/06/1914
01/01/1964 - 06/30/1964 బరినాగా స్పెయిన్ 08/15/1922
12/25/1963 - 12/31/1963 స్క్వైర్ స్పెయిన్ 11/24/1927
10/01/1962 - 12/24/1963 రంగు స్పెయిన్ 12/29/1923
07/01/1959 - 09/30/1962 జోస్ విల్లాలోంగా స్పెయిన్ 12/12/1919
07/01/1957 - 06/30/1959 ఫెర్డినాండ్ డౌక్ స్లోవేకియా 05/31/1910
07/01/1955 - 06/30/1957 పరిసరాలు స్పెయిన్ 05/21/1910
07/01/1954 - 06/30/1955 క్విన్కోసెస్ స్పెయిన్ 07/17/1905
07/01/1949 - 12/31/1952 హెలెనియో హెర్రెర ఫ్రాన్స్ 04/10/1910
07/01/1940 - 11/30/1940 ఫౌంటెన్ స్పెయిన్ 12/31/1907
07/01/1939 - 12/31/1946 రికార్డో జామోరా ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం స్పెయిన్ 01/21/1901
12/22/1935 - 06/30/1936 సమితియర్ స్పెయిన్ 02/02/1902
07/01/1934 - 11/17/1935 ఫ్రెడ్ పెంట్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 07/29/1883
07/01/1927 - 06/30/1929 ఫ్రెడ్ పెంట్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 07/29/1883
07/01/1925 - 06/30/1926 ఫ్రెడ్ పెంట్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 07/29/1883
07/01/1923 - 06/30/1924 విన్స్ హేస్ ఇంగ్లాండ్ 03/24/1879