అటింక్ నూకాన్అటింక్ నూకాన్ - గోజ్టెప్, ఆర్బి లీప్జిగ్, బెసిక్టాస్, డార్డనెల్స్‌పోర్, బెసిక్టాస్ IIగోజ్టెప్ గోజ్టెప్ టర్కీ
రక్షించండి
07/2019 - 06/2021
# 33
07/2018 - 06/2019 ఆర్బి లీప్జిగ్ ఆర్బి లీప్జిగ్ రక్షించండి
08/2016 - 06/2018 బెసిక్తాస్ బెసిక్తాస్ రక్షించండి
07/2015 - 08/2016 ఆర్బి లీప్జిగ్ ఆర్బి లీప్జిగ్ రక్షించండి
07/2014 - 07/2015 బెసిక్తాస్ బెసిక్తాస్ రక్షించండి
09/2013 - 06/2014 డార్డనెల్స్‌పోర్ డార్డనెల్స్‌పోర్ రక్షించండి
05/2010 - 09/2013 బెసిక్తాస్ బెసిక్తాస్ రక్షించండి
05/2009 - 09/2013 బెసిక్టాస్ II బెసిక్టాస్ II రక్షించండి
07/2008 - 06/2010 బెసిక్తాస్ బెసిక్తాస్ [యువత] రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA రెండు 0 1 1 0 0 0 0 »EL- సరిపోలికలు
2 వ బుండెస్లిగా జర్మనీ 12 1 7 5 రెండు 3 0 0 »2. లిగా-మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ రెండు 0 రెండు 0 రెండు 1 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ లీగ్ టర్కీ 42 రెండు 33 9 3 8 0 0 »సూపర్లిగ్-మ్యాచ్‌లు
టర్కిష్ కప్పు టర్కీ పదకొండు 1 పదకొండు 0 0 1 0 0 »కుపాసి-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 70 4 54 16 7 13 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .


అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
మిత్రులు ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 1 0 1 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 3 0 3 0 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు