ఆసియా కప్ »టాప్ స్కోరర్ఆసియా కప్ »టాప్ స్కోరర్బుతువు టాప్ స్కోరర్ జట్టు లక్ష్యాలు
2019 ఖతార్ అల్మోజ్ అలీ ఖతార్ ఖతార్ 9
2015 యుఎ ఎమిరేట్స్ అలీ మాబ్‌కౌట్ యుఎ ఎమిరేట్స్ యుఎ ఎమిరేట్స్ 5
2011 దక్షిణ కొరియా జా-చెయోల్ కూ దక్షిణ కొరియా దక్షిణ కొరియా 5
2007 ఇరాక్ యూనిస్ మహమూద్ ఇరాక్ ఇరాక్ 4
సౌదీ అరేబియా యాసర్ అల్-కహ్తాని సౌదీ అరేబియా సౌదీ అరేబియా 4
జపాన్ నవోహిరో తకహారా జపాన్ జపాన్ 4
2004 ఇరాన్ అలీ కరీమి ఇరాన్ ఇరాన్ 5
బహ్రెయిన్ ఆలా హుబైల్ బహ్రెయిన్ బహ్రెయిన్ 4
2000 దక్షిణ కొరియా డాంగ్-గూక్ లీ దక్షిణ కొరియా దక్షిణ కొరియా 6
పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు ఇరాన్ అలీ డేయి ఇరాన్ ఇరాన్ 8
1992 సౌదీ అరేబియా ఫహద్ అల్-బిషి సౌదీ అరేబియా సౌదీ అరేబియా 3
1988 దక్షిణ కొరియా టే-హో లీ దక్షిణ కొరియా దక్షిణ కొరియా 3
1984 చైనా జియుక్వాన్ జియా చైనా చైనా 3
ఇరాన్ షారోఖ్ బయానీ ఇరాన్ ఇరాన్ 3
ఇరాన్ నాజర్ మొహమ్మద్ఖని ఇరాన్ ఇరాన్ 3
1980 దక్షిణ కొరియా త్వరలో-హో చోయి దక్షిణ కొరియా దక్షిణ కొరియా 7
ఇరాన్ బెహతాష్ ఫరీబా ఇరాన్ ఇరాన్ 7
1976 ఇరాన్ నాజర్ నౌరై ఇరాన్ ఇరాన్ 3
ఇరాన్ ఘోలం మజ్లౌమి ఇరాన్ ఇరాన్ 3
కువైట్ ఫాతి కమీల్ కువైట్ కువైట్ 3
1972 ఇరాన్ హుస్సేన్ కలాని ఇరాన్ ఇరాన్ 5
1968 ఇజ్రాయెల్ మోషే రొమానో ఇజ్రాయెల్ ఇజ్రాయెల్ 4
ఇరాన్ హోమయౌన్ బెహ్జాది ఇరాన్ ఇరాన్ 4
ఇజ్రాయెల్ జియోరా అద్దం ఇజ్రాయెల్ ఇజ్రాయెల్ 4
1964 ఇజ్రాయెల్ మొర్దెచై స్పీగ్లర్ ఇజ్రాయెల్ ఇజ్రాయెల్ రెండు
భారతదేశం ఇండియన్ సింగ్ భారతదేశం భారతదేశం రెండు
1960 దక్షిణ కొరియా యూన్-ఓకే చో దక్షిణ కొరియా దక్షిణ కొరియా 4
1956 ఇజ్రాయెల్ నహుమ్ స్టెల్మాచ్ ఇజ్రాయెల్ ఇజ్రాయెల్ 4


ఆసక్తికరమైన కథనాలు