యాష్లే యంగ్

యాష్లే సైమన్ యంగ్ - ఇంటర్, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U23, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21, ఆస్టన్ విల్లా, వాట్ఫోర్డ్ FCఇంటర్ ఇంటర్ ఇటలీ
రక్షించండి
01/2020 - 06/2021
# పదిహేను
07/2011 - 01/2020 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ రక్షించండి
08/2017 - 08/2017 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U23 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U23 మిడ్‌ఫీల్డర్
04/2016 - 04/2016 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2007 - 06/2011 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2003 - 01/2007 వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2001 - 06/2003 వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC [U18] మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 3. 4 1 22 12 7 6 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 2. 3 రెండు 17 6 6 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 1 4 0 1 రెండు 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UI- కప్ UEFA రెండు 1 రెండు 0 0 1 0 0 »UI- కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 369 47 332 37 67 70 1 1 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఇంగ్లాండ్ 78 16 53 25 13 6 0 1 »ఛాంపియన్‌షిప్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 30 రెండు 2. 3 7 4 9 1 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 26 7 22 4 4 5 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
ప్లేఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ 3 1 3 0 0 0 0 0 »ప్లేఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 23 U23 PL Div.1- మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 36 4 24 12 16 4 0 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 5 0 4 1 3 రెండు 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 614 82 509 105 122 106 రెండు రెండు »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 5 0 5 0 రెండు 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 4 1 1 3 0 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 19 3 9 10 7 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 4 0 4 0 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 7 3 5 రెండు 3 1 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 39 7 24 పదిహేను 12 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 3 0 3 0 0 రెండు 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 3 0 1 రెండు 1 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 7 0 5 రెండు 1 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు