అసంటే కోటోకో »స్క్వాడ్ 2019/2020

అసంటే కోటోకో »స్క్వాడ్ 2019/2020స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010 / 2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976 / 1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950 / 1951 1949/1950 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- CAF Ch.Lg. 2020/2021 CAF Ch.Lg. 2019/2020
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
12 ఫెలిక్స్ అన్నన్ ఘనా 11/22/1994
22 క్వామే బాహ్ ఘనా 04/21/1998
1 ఒసే క్వామే ఘనా 12/10/1994
రక్షించండి
24 వహాబ్ ఆడమ్స్ ఘనా 11/25/1993
రెండు ఇమ్మాన్యుయేల్ అజిమాంగ్ ఘనా 12/06/1995
18 గాడ్‌ఫ్రెడ్ ఆసియామా ఘనా 12/26/1999
6 డాకోస్టా ఇంపెం ఘనా 06/23/1997
3. 4 శామ్యూల్ ఫ్రింపాంగ్ ఘనా 10/10/1997
30 ఇస్మాయిల్ గనియు ఘనా 06/12/1996
5 ఇబ్రహీం ఇమోరో ఘనా 10/02/1999
17 హబీబ్ మహ్మద్ ఘనా 06/04/1997
2. 3 క్రిస్టోఫర్ నెట్టే ఘనా 07/17/1998
4 ఎవాన్స్ ఓవుసు ఘనా 09/08/1997
పదిహేను అగస్టిన్ సెఫా ఘనా 03/13/1991
14 పాట్రిక్ యెబోహ్ ఘనా 03/16/1994
మిడ్‌ఫీల్డర్
5 ప్రిన్స్ అక్వా ఘనా 05/15/1994
ఇరవై ఒకటి సామ్ ఆడమ్స్ ఘనా 10/02/1989
33 కాలిన్స్ అమేయావ్ ఘనా 09/24/1997
32 డగ్లస్ అన్సా ఘనా 12/13/2001
ఇరవై మార్టిన్ ఆంట్వి ఘనా 03/06/1994
పదకొండు మాక్స్వెల్ బాకోహ్ ఘనా 10/08/1995
జస్టిస్ బ్లే ఘనా 03/05/1992
14 క్వామె ఫ్రింపాంగ్ ఘనా 12/19/1996
27 కింగ్స్లీ ఒసే ఘనా 08/07/1995
13 ఇమ్మాన్యుయేల్ సర్కోడీ ఘనా 04/10/1996
14 రిచర్డ్ సేనాను ఘనా 05/15/1994
ముందుకు
13 కెల్విన్ అండోహ్ ఘనా 05/19/1995
25 రిచర్డ్ ఆర్థర్ ఘనా 09/26/1993
స్టీఫెన్ అయికు ఘనా 07/24/1997
మాథ్యూ కుడ్జో ఘనా 11/11/2003
29 ఇమ్మాన్యుయేల్ గ్యామ్ఫీ ఘనా 12/01/1996
28 నబీ కీటా గినియా 04/16/1994
19 విలియం మెన్సా ఘనా 01/03/1996
24 అగస్టిన్ ఓక్రా ఘనా 09/14/1993
10 యాకౌబా సాంగ్నే బుర్కినా ఫాసో 05/10/1993
నిర్వాహకుడు
మాక్స్వెల్ కొనాడు ఘనా 12/14/1972