అర్జెన్ రాబెన్

అర్జెన్ రాబెన్ - ఎఫ్‌సి గ్రోనింగెన్, బేయర్న్ ముంచెన్, రియల్ మాడ్రిడ్, చెల్సియా ఎఫ్‌సి, పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్Fc గ్రోనింగెన్ Fc గ్రోనింగెన్ నెదర్లాండ్స్
ముందుకు
07/2020 - 06/2021
# 10
08/2009 - 06/2019 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ ముందుకు
08/2007 - 08/2009 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ ముందుకు
07/2004 - 08/2007 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ముందుకు
07/2002 - 06/2004 పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ ముందుకు
12/2000 - 06/2002 Fc గ్రోనింగెన్ Fc గ్రోనింగెన్ ముందుకు
07/2000 - 06/2001 Fc గ్రోనింగెన్ Fc గ్రోనింగెన్ [యువత] ముందుకు
07/1999 - 06/2000 Fc గ్రోనింగెన్ Fc గ్రోనింగెన్ [యువత బి] ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 110 31 83 27 39 పదకొండు 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 1 1 1 0 0 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »EL- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 1 0 1 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
బుండెస్లిగా జర్మనీ 201 99 161 40 73 6 1 1 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 32 16 26 6 పదకొండు 9 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్కప్ జర్మనీ 4 3 4 0 రెండు 1 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 67 పదిహేను 51 16 29 8 1 1 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 10 1 4 6 రెండు 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 8 1 6 రెండు 4 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 రెండు 0 రెండు 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
ఎరెడివిసీ నెదర్లాండ్స్ 104 25 93 పదకొండు 30 8 0 0 »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్‌లు
సూపర్కప్ నెదర్లాండ్స్ రెండు 1 1 1 0 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ యాభై పదకొండు 37 13 16 6 1 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ రెండు 1 రెండు 0 0 0 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ రెండు 0 1 1 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 598 205 475 123 210 49 3 రెండు »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా పదిహేను 6 14 1 రెండు 4 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 25 12 25 0 8 3 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 35 పదిహేను 28 7 12 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 9 1 8 1 4 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 12 3 9 3 3 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 96 37 84 12 29 8 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 3 1 రెండు 1 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 5 0 5 0 రెండు 3 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 8 1 7 1 3 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 3 0 రెండు 1 రెండు 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U20] ఫిఫా 1 0 1 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 4 0 3 1 3 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా రెండు 1 రెండు 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 4 1 4 0 0 రెండు 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 6 రెండు 6 0 1 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

జర్మనీ జర్మనీ ఛాంపియన్స్ 2010