అర్జెంటీనా »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 1994 USA

అర్జెంటీనా జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 1994 USAస్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2020-2021 కోపా అమెరికా 2019 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 2019 ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 కోపా అమెరికా 2016 యుఎస్ఎ ఫ్రెండ్స్ 2016 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2015-2017 కోపా అమెరికా 2015 చిలీ ఫ్రెండ్స్ 2015 ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2011-2013 కోపా అమెరికా 2011 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్లీ 2011 ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2008/2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 కోపా అమెరికా 2007 వెనిజులా ఫ్రెండ్స్ 2007 ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ఫ్రెండ్లీ 2006 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2005 జర్మనీ ఫ్రెండ్లీస్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2004/2005 కోపా అమెరికా 2004 పెరూ ఫ్రెండ్లీస్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్లీస్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2001 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2000/2001 ఫ్రెండ్స్ 2000 కోపా అమెరికా 1999 పరాగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1999 ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ఫ్రియన్ dlies 1998 కోపా అమెరికా 1997 బొలీవియా WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1996/1997 ఫ్రెండ్స్ 1996 కోపా అమెరికా 1995 ఉరుగ్వే కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 1995 సౌదీ అరేబియా ఫ్రెండ్లీ 1995 ప్రపంచ కప్ 1994 USA ఫ్రెండ్లీ 1994 కోపా అమెరికా 1993 ఈక్వెడార్ ఫ్రెండ్లీ 1993 WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 1993 WC క్వాలిఫైయర్స్ 1993 WC క్వాలిఫైయర్స్ కప్ 1992 సౌదీ అరేబియా ఫ్రెండ్స్ 1992 కోపా అమెరికా 1991 చిలీ ఫ్రెండ్లీస్ 1991 ప్రపంచ కప్ 1990 ఇటలీ ఫ్రెండ్స్ 1990 కోపా అమెరికా 1989 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్లీ 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 కోపా అమెరికా 1987 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్లీస్ 1987 ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1985 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 కోపా అమెరికా 1983 ఫ్రెండ్స్ 1983 ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 కోపా అమెరికా 1979 ఫ్రెండ్స్ 1979 ప్రపంచ కప్ 1978 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 కోపా అమెరికా 1975 ఫ్రెండ్స్ 1975 ప్రపంచ కప్ 1974 జర్మనీ ఫ్రెండ్లీ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1973 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1973 ఫ్రెండ్లీ 1972 ఫ్రెండ్లీ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 కోపా అమెరికా 1967 ఉరుగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1967 ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 1965 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 కోపా అమెరికా 1963 బొలీవియా ఫ్రెండ్లీస్ 1963 ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ఫ్రెండ్స్ 1962 డబ్ల్యుసి ఫ్రెండ్స్ దక్షిణ అమెరికా 1960/1961 ఫ్రెండ్స్ 1960 కోపా అమెరికా 1959-II ఈక్వెడార్ కోపా అమెరికా 1959-I అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్స్ 1959 ప్రపంచ కప్ 1958 స్వీడన్ ఫ్రెండ్స్ 1958 కోపా అమెరికా 1957 పెరూ ఫ్రెండ్స్ 1957 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1957 కోపా అమెరికా 1956 ఉరుగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1956 కోపా అమెరికా ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1952 ఫ్రెండ్స్ 1951 ఫ్రెండ్స్ 1950 కోపా అమెరికా 1947 ఈక్వెడార్ కోపా అమెరికా 1946 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1945 చిలీ ఫ్రెండ్స్ 1945 ఫ్రెండ్స్ 1943 కోపా అమెరికా 1942 ఉరుగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1942 కోపా అమెరికా 1941 చిలీ ఫ్రెండ్స్ 1931 ఫ్రెండ్స్ 1931 ఫ్రెండ్స్ iendlies 1936 కోపా అమెరికా 1935 పెరూ ఫ్రెండ్స్ 1935 ప్రపంచ కప్ 1934 ఇటలీ ఫ్రెండ్లీ 1934 ఫ్రెండ్లీ 1933 ఫ్రెండ్లీ 1932 ఫ్రెండ్లీ 1931 ప్రపంచ కప్ 1930 ఉరుగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1930 కోపా అమెరికా 1929 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్లీ 1929 ఫ్రెండ్స్ 1928 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1928 కోపా అమెరికా 1927 కోప అమెరికా 1927 పెరూ ఫ్రెండ్స్ అమెరికా 1925 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్స్ 1925 కోపా అమెరికా 1924 ఉరుగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1924 కోపా అమెరికా 1923 ఉరుగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1923 కోపా అమెరికా 1922 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 1922 కోపా అమెరికా 1921 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్స్ 1921 కోపా అమెరికా 1920 చిలీ ఫ్రెండ్స్ 1919 కోపా అమెరికా 1919 కోపా అమెరికా అమెరికా 1916 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్స్ 1916 ఫ్రెండ్స్ 1915 ఫ్రెండ్స్ 1913 ఫ్రెండ్స్ 1912 ఫ్రెండ్స్ 1911 కోపా అమెరికా 1910 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్స్ 1910 ఫ్రెండ్లీ 1909 ఫ్రెండ్లీ 1908 ఫ్రెండ్లీ 1907 ఫ్రెండ్లీ 1906 ఫ్రెండ్లీ 1903 ఫ్రెండ్లీ 1902 ఫ్రెండ్స్ 1902 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 1994 USA ప్రపంచ కప్ 1990 ఇటలీ ప్రపంచం కప్ 1986 మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ ప్రపంచ కప్ 1978 అర్జెంటీనా ప్రపంచ కప్ 1974 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ప్రపంచ కప్ 1958 స్వీడన్ ప్రపంచ కప్ 1934 ఇటలీ ప్రపంచ కప్ 1930 ఉరుగ్వే WCQ సౌత్ యామ్ 2020-2021 WCQ సౌత్ యామ్ 2015-2017 WCQ సౌత్ యామ్ 2011-2013 WCQ సౌత్ యామ్ 2008/2009 WCQ సౌత్ యామ్ 2004/2005 WCQ సౌత్ యామ్ 2000/2001 WCQ సౌత్ యామ్ 1996/1997 WCQ సౌత్ యామ్ 1993 WCQ సౌత్ యామ్ 1985 WCQ సౌత్ యామ్ 1973 WCQ సౌత్ యామ్ 1973 WCQ సౌత్ యామ్ 1969 WCQ సౌత్ యామ్ 1965 WCQ సౌత్ ఆమ్ 1960/1961 WCQ సౌత్ యామ్ 1957 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 1993 ఒలింపిక్స్ 1928 ఫ్రెండ్స్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 ఫ్ర. iendlies 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2001 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1983 ఫ్రెండ్స్ 1983 ఫ్రెండ్స్ 1983 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1975 ఫ్రెండ్స్ 1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1967 ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 195 ఫ్రెండ్స్ 1959 1956 ఫ్రెండ్స్ 1954 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1952 ఫ్రెండ్స్ 1951 ఫ్రెండ్స్ 1950 ఫ్రెండ్లీ 1945 ఫ్రెండ్లీ 1943 ఫ్రెండ్లీ 1942 ఫ్రెండ్లీ 1941 ఫ్రెండ్లీ 1940 ఫ్రెండ్లీ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1938 ఫ్రెండ్స్ 1938 ఫ్రెండ్స్ 1937 ఫ్రెండ్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ 1935 ఫ్రెండ్లీ 1933 ఫ్రెండ్లీ 1932 ఫ్రెండ్స్ 1931 ఫ్రెండ్స్ 1930 ఫ్రెండ్స్ 1929 ఫ్రెండ్స్ 1928 ఫ్రెండ్లీ 1927 ఫ్రెండ్స్ 1926 ఫ్రెండ్స్ 1925 ఫ్రెండ్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ 1923 ఫ్రెండ్స్ 1919 ఫ్రెండ్స్ 1919 ఫ్రెండ్స్ 1919 ఫ్రెండ్స్ 1919 ఫ్రెండ్స్ 1919 ఫ్రెండ్స్ 1919 ఫ్రెండ్స్ 1919 ఫ్రెండ్స్ 1919 ఫ్రెండ్స్ 1912 ఫ్రెండ్స్ 1911 ఫ్రెండ్స్ 1910 ఫ్రెండ్లీ 1909 ఫ్రెండ్లీ 1907 ఫ్రెండ్లీ 1906 ఫ్రెండ్లీ 1903 ఫ్రెండ్లీ 1902 కాన్ఫెడ్ కప్ 2005 జర్మనీ కాన్ఫెడ్ కప్ 1995 సౌదీ అరేబియా కాన్ఫాడ్ కప్ 1992 సౌదీ అరేబియా కోపా అమెరికా 2019 బ్రెజిల్ కోపా అమెరికా 2016 యుఎస్ఎ కోపా అమెరికాలో 2015 చిలీ అమెరికాలో 2015 కోపా అమెరికా 2007 వెనిజులా కోపా అమెరికా 2004 పెరూ కోపా అమెరికా 1999 పరాగ్వే కోపా అమెరికా 1997 బొలీవియా కోపా అమెరికా 1995 ఉరుగ్వే కోపా అమెరికా 1993 ఈక్వెడార్ కోపా అమెరికా 1991 చిలీ కోపా అమెరికా 1989 బ్రెజిల్ కోపా అమెరికా 1987 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1983 79 కోపా అమెరికా 1975 కోపా అమెరికా 1967 ఉరుగ్వే కోపా అమెరికా 1963 బొలీవియా కోపా అమెరికా 1959-II ఈక్వెడార్ కోపా అమెరికా 1959-I అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1957 పెరూ కోపా అమెరికా 1956 ఉరుగ్వే కోపా అమెరికా 1955 చిలీ కోపా అమెరికా 1944 అమెరికా 1947 1942 ఉరుగ్వే కోపా అమెరికా 1941 చిలీ కోపా అమెరికా 1937 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1935 పెరూ కోపా అమెరికా 1929 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1927 పెరూ కోపా అమెరికా 1926 చిలీ కోపా అమెరికా 1925 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1924 ఉరుగ్వే కోప అమెరికా కొరియా 1921 ఉరుగ్వే కోప అమెరికా కోపా అమెరికా 1919 బ్రెజిల్ కోపా అమెరికా 1917 ఉరుగ్వే కోపా అమెరికా 1916 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1910 అర్జెంటీనా
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
1 సెర్గియో గోయ్కోచియా డిపోర్టివో మాండియా 10/17/1963
12 లూయిస్ ఇస్లాస్ స్వతంత్ర 12/22/1965
22 నార్బెర్టో స్కోపోని న్యూవెల్ ఓల్డ్ బాయ్స్ 01/13/1961
రక్షించండి
పదిహేను జార్జ్ బోరెల్లి రేసింగ్ క్లబ్ 11/02/1964
13 ఫెర్నాండో కోసెరెస్ రియల్ జరాగోజా 02/07/1969
3 జోస్ చమోట్ లాజియో రోమ్ 05/17/1969
6 ఆస్కార్ రుగ్గేరి శాన్ లోరెంజో 01/26/1962
4 రాబర్టో సెన్సిని పర్మా ఎసి 10/12/1966
రెండు సెర్గియో వాజ్క్వెజ్ కాథలిక్ విశ్వవిద్యాలయం 11/23/1965
మిడ్‌ఫీల్డర్
8 జోస్ బసువాల్డో వెలెజ్ సార్స్‌ఫీల్డ్ 06/20/1963
16 హెర్నాన్ డియాజ్ నదీ ఫలకము 02/26/1965
ఇరవై ఒకటి అలెజాండ్రో మన్కుసో బోకా జూనియర్స్ 09/04/1968
10 డియెగో మారడోనా 10/30/1960
18 హ్యూగో పెరెజ్ స్పోర్టింగ్ గిజోన్ 09/06/1968
5 ఫెర్నాండో రెడోండో ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం రియల్ మాడ్రిడ్ 06/06/1969
ఇరవై లియోనార్డో రోడ్రిగెజ్ అట్లాంటా 08/27/1966
14 డియెగో సిమియోన్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 04/28/1970
ముందుకు
19 అబెల్ బాల్బో ఎ.ఎస్.రోమా 06/01/1966
9 గాబ్రియేల్ బాటిస్తుటా ACF ఫియోరెంటినా 02/01/1969
7 క్లాడియో కానిగియా ఎస్ఎల్ బెంఫికా 01/09/1967
పదకొండు రామోన్ మదీనా బెల్లో యోకోహామా ఎఫ్. మారినోస్ 04/29/1966
17 ఏరియల్ ఒర్టెగా నదీ ఫలకము 03/04/1974
నిర్వాహకుడు
అల్ఫియో బాసిలే 11/01/1943