ఆంటోనియో రోడిగర్

ఆంటోనియో రోడిగర్ - చెల్సియా ఎఫ్‌సి, చెల్సియా ఎఫ్‌సి యు 23, ఎఎస్ రోమా, విఎఫ్‌బి స్టుట్‌గార్ట్, విఎఫ్‌బి స్టుట్‌గార్ట్ II, బోరుస్సియా డార్ట్మండ్చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్
రక్షించండి
07/2017 - 06/2022
# రెండు
08/2019 - 08/2019 చెల్సియా ఎఫ్‌సి యు 23 చెల్సియా ఎఫ్‌సి యు 23 రక్షించండి
08/2015 - 07/2017 ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా రక్షించండి
07/2016 - 06/2017 ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా [యువత] రక్షించండి
12/2011 - 08/2015 VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ రక్షించండి
04/2015 - 06/2015 VfB స్టుట్‌గార్ట్ II VfB స్టుట్‌గార్ట్ II రక్షించండి
07/2011 - 06/2013 VfB స్టుట్‌గార్ట్ II VfB స్టుట్‌గార్ట్ II రక్షించండి
01/2011 - 06/2012 VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ [యువత] రక్షించండి
11/2009 - 12/2010 బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ [యువత] రక్షించండి
07/2008 - 06/2010 బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ [యువత బి] రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 19 0 16 3 0 1 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 13 0 పదకొండు రెండు రెండు రెండు 1 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 0 3 1 0 1 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా జర్మనీ 66 రెండు 60 6 3 8 0 రెండు Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
3. లీగ్ జర్మనీ 22 3 ఇరవై రెండు 4 5 1 1 »3. లిగా-మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 6 0 5 1 0 1 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 92 5 89 3 4 14 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 14 0 13 1 1 రెండు 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 9 1 9 0 0 రెండు 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 1 1 0 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 23 U23 PL Div.1- మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 56 రెండు 54 రెండు రెండు పదకొండు 0 1 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 5 0 5 0 0 రెండు 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 310 13 288 22 16 49 రెండు 4 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా వెస్ట్ [Yth] జర్మనీ పదిహేను రెండు 12 3 రెండు 5 0 0 »BL వెస్ట్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
బుండెస్లిగా సాడ్ / సాడ్వెస్ట్ [Yth] జర్మనీ 3 0 3 0 0 1 0 0 »BL SSW [ప్రియమైన] -మాచెస్
DFB జూనియర్ క్లబ్ కప్ [Yth] జర్మనీ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »DFB- పోకల్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
ప్రిమావెరా గ్రూప్ సి [Yth] ఇటలీ 1 1 1 0 1 0 0 0 »ప్రిమావెరా సి [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత ఇరవై ఒకటి 3 18 3 3 6 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా వెస్ట్ [ప్రియమైన బి] జర్మనీ 26 రెండు 2. 3 3 రెండు 3 0 0 »BL వెస్ట్ [ప్రియమైన B] -మాచెస్
& మొత్తం యువత B. 26 రెండు 2. 3 3 రెండు 3 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 3 1 1 రెండు 0 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 19 0 16 3 3 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 4 0 4 0 0 0 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 3 0 3 0 1 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 7 0 7 0 0 3 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 37 1 32 5 4 4 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 5 0 రెండు 3 0 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 4 1 4 0 0 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 10 1 6 4 0 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U20] ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 5 0 3 రెండు 1 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 8 0 7 1 1 3 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 13 0 10 3 రెండు 4 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U18] ఫిఫా 8 4 7 1 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U18 8 4 7 1 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు