ఆండ్రియా రానోచియా

ఆండ్రియా రానోచియా - ఇంటర్, హల్ సిటీ, సాంప్డోరియా, జెనోవా సిఎఫ్‌సి, ఎఎస్ బారి, ఎసి అరేజ్జోఇంటర్ ఇంటర్ ఇటలీ
రక్షించండి
07/2017 - 06/2021
# 13
01/2017 - 06/2017 హల్ సిటీ హల్ సిటీ రక్షించండి
07/2016 - 01/2017 ఇంటర్ ఇంటర్ రక్షించండి
01/2016 - 06/2016 సంప్డోరియా సంప్డోరియా రక్షించండి
01/2011 - 01/2016 ఇంటర్ ఇంటర్ రక్షించండి
07/2010 - 12/2010 జెనోవా సిఎఫ్‌సి జెనోవా సిఎఫ్‌సి రక్షించండి
07/2008 - 06/2010 ఎ.ఎస్.బారి ఎ.ఎస్.బారి రక్షించండి
07/2006 - 06/2008 ఎసి అరేజ్జో ఎసి అరేజ్జో రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 6 0 6 0 1 రెండు 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA ఇరవై ఒకటి 1 18 3 1 4 రెండు 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 5 0 4 1 0 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 16 రెండు పదిహేను 1 1 రెండు 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 207 12 183 24 2. 3 52 1 రెండు »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
బి సిరీస్ ఇటలీ 41 రెండు 29 12 రెండు 4 0 0 »సెరీ బి-మ్యాచ్‌లు
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 2. 3 3 22 1 రెండు 5 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ ఇటలీ 1 0 1 0 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 320 ఇరవై 278 42 30 69 3 రెండు »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 13 0 10 3 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 7 0 6 1 0 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం ఇరవై ఒకటి 0 17 4 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 1 1 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 7 0 7 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 9 1 8 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U20] ఫిఫా రెండు 0 1 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 రెండు 0 1 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు