ఆండ్రియా బార్జాగ్లి

ఆండ్రియా బార్జాగ్లి - జువెంటస్, విఎఫ్ఎల్ వోల్ఫ్స్‌బర్గ్, యుఎస్ పలెర్మో, చివో వెరోనా, అస్కోలి కాల్సియో, రోండినెల్లా, ఎసి పిస్టోసీ01/2011 - 06/2019 జువెంటస్ జువెంటస్ రక్షించండి
07/2008 - 01/2011 VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ రక్షించండి
07/2004 - 06/2008 యుఎస్ పలెర్మో యుఎస్ పలెర్మో రక్షించండి
07/2003 - 06/2004 చివో వెరోనా చివో వెరోనా రక్షించండి
07/2001 - 06/2003 అస్కోలి కాల్సియో అస్కోలి కాల్సియో రక్షించండి
01/2001 - 06/2001 రోండినెల్లా రోండినెల్లా రక్షించండి
07/2000 - 12/2000 ఎసి పిస్టోసీ ఎసి పిస్టోసీ రక్షించండి
07/1998 - 06/2000 రోండినెల్లా రోండినెల్లా రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 51 0 39 12 4 రెండు 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 27 0 25 రెండు 4 3 0 0 »EL- సరిపోలికలు
బుండెస్లిగా జర్మనీ 75 1 75 0 3 పదకొండు 0 0 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 6 0 6 0 0 1 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 377 8 351 26 19 35 1 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
బి సిరీస్ ఇటలీ 2. 3 రెండు ఇరవై 3 0 5 0 1 »సెరీ బి-మ్యాచ్‌లు
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 30 0 25 5 1 రెండు 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ ఇటలీ 4 0 4 0 1 1 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 593 పదకొండు 545 48 32 60 1 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 5 0 4 1 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 16 0 14 రెండు 1 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 1 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 26 0 ఇరవై 6 6 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 3 0 3 0 1 1 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 10 0 10 0 0 3 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA పదకొండు 0 10 1 1 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 73 0 63 10 9 5 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 4 0 4 0 0 1 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 4 0 4 0 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 5 0 5 0 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 8 0 8 0 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U20] ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు