కూటమి

అలయన్స్, ఎల్ సాల్వడార్ నుండి జట్టుకూటమి 02/21/2021 అథ్లెటిక్ మార్స్
కూటమి 3: 2 అథ్లెటిక్ మార్స్
శాంటా టెక్లా ఎఫ్.సి. 03/07/2021 కూటమి
శాంటా టెక్లా ఎఫ్.సి. -: - కూటమి
అలయన్స్ యొక్క స్లైడ్ షో
ప్రధమ సెమీ-ఫైనల్స్ 01/24/2021 TO నువ్వు చెయ్యి నువ్వు చెయ్యి 0: 0 (0: 0)
ప్రధమ చివరి 01/31/2021 ఎన్ ఈగిల్ ఈగిల్ 3: 0
ప్రధమ గ్రూప్ 2 02/14/2021 హెచ్ శాంటా టెక్లా ఎఫ్.సి. శాంటా టెక్లా ఎఫ్.సి. 3: 2
ప్రధమ గ్రూప్ 2 02/18/2021 TO చలతేనాంగో చలతేనాంగో 1: 0
ప్రధమ గ్రూప్ 2 02/21/2021 హెచ్ అథ్లెటిక్ మార్స్ అథ్లెటిక్ మార్స్ 3: 2
ప్రధమ గ్రూప్ 2 03/07/2021 TO శాంటా టెక్లా ఎఫ్.సి. శాంటా టెక్లా ఎఫ్.సి. -: -
ప్రధమ గ్రూప్ 2 03/13/2021 హెచ్ చలతేనాంగో చలతేనాంగో -: -
ప్రధమ గ్రూప్ 2 03/20/2021 TO అథ్లెటిక్ మార్స్ అథ్లెటిక్ మార్స్ -: -
మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు »