అలెగ్జాండర్ లాకాజెట్

అలెగ్జాండర్ లాకాజెట్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్సి, ఒలింపిక్ లియోన్ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్
ముందుకు
07/2017 - 06/2022
# 9
01/2010 - 07/2017 ఒలింపిక్ లియోన్ ఒలింపిక్ లియోన్ ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 18 5 12 6 6 1 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 0 4 0 1 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 44 ఇరవై 37 7 ఇరవై ఒకటి 6 0 1 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 1 4 0 1 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 119 46 92 27 యాభై 13 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 8 0 5 3 3 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 6 రెండు 3 3 3 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 1 0 1 0 1 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 203 100 171 32 53 26 రెండు 0 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ పదకొండు 7 9 రెండు రెండు రెండు 0 0 »మ్యాచ్ కప్
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ పదకొండు 7 8 3 3 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫ్రాన్స్ 3 0 3 0 1 రెండు 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 432 188 349 83 145 51 రెండు 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 3 0 1 రెండు 1 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 13 3 4 9 3 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 16 3 5 పదకొండు 4 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 1 1 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 9 3 5 4 3 0 0 1 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 10 4 6 4 3 0 0 1 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 7 5 1 6 0 రెండు 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 7 5 1 6 0 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 1 0 0 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 5 3 0 5 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U19 6 3 0 6 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U17] UEFA 4 1 1 3 1 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 4 1 1 3 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

టాప్ స్కోరర్

ఫిఫా ప్రపంచ కప్ [U20] 2011
ఫ్రాన్స్ లీగ్ 1 2014/2015