అలెశాండ్రో నెస్టా

అలెశాండ్రో నెస్టా - ఫ్రోసినోన్ కాల్సియో, ఎసి పెరుగియా కాల్సియో, మయామి ఎఫ్‌సి, చెన్నైయిన్ ఎఫ్‌సి, ఇంపాక్ట్ డి మాంట్రియల్, ఎసి మిలన్, లాజియో రోమ్ఫ్రోసినోన్ ఫుట్‌బాల్ ఫ్రోసినోన్ ఫుట్‌బాల్ ఇటలీ
నిర్వాహకుడు
07/2019 - 06/2021
#
05/2018 - 06/2019 ఎసి పెరుగియా కాల్సియో ఎసి పెరుగియా కాల్సియో నిర్వాహకుడు
09/2015 - 12/2017 మయామి ఎఫ్.సి. మయామి ఎఫ్.సి. నిర్వాహకుడు

క్లబ్ కెరీర్

11/2014 - 12/2014 చెన్నైయిన్ ఎఫ్.సి. చెన్నైయిన్ ఎఫ్.సి. రక్షించండి
07/2012 - 12/2013 మాంట్రియల్ ప్రభావం మాంట్రియల్ ప్రభావం రక్షించండి
07/2002 - 07/2012 ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ రక్షించండి
07/1993 - 06/2002 లాజియో రోమ్ లాజియో రోమ్ రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 1 రెండు 0 0 1 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 99 0 98 1 9 19 1 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 17 1 17 0 రెండు రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 3 0 3 0 0 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
కప్ విన్నర్స్ కప్ UEFA 4 0 4 0 0 0 0 0 »CWC- మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 417 8 401 16 38 87 1 3 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 39 3 32 7 3 3 0 1 »కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ ఇటలీ 4 0 4 0 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
CONCACAF ఛాంపియన్స్ లీగ్ CONCACAF రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 ON CONCACAF CL- సరిపోలికలు
మేజర్ లీగ్ సాకర్ ఉపయోగాలు 31 0 31 0 6 0 0 1 »MLS- మ్యాచ్‌లు
ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ ఉంటే 3 0 3 0 రెండు 0 0 0 »సూపర్ లీగ్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 623 13 599 24 60 113 రెండు 5 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 9 0 9 0 3 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 19 0 19 0 రెండు రెండు 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా రెండు 0 1 1 0 0 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 25 0 24 1 8 4 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 9 0 8 1 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 13 0 13 0 1 1 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 77 0 74 3 14 7 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 3 0 3 0 0 రెండు 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 3 0 3 0 0 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 3 0 3 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U21 3 0 3 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు