అలెశాండ్రో ఫ్లోరెంజి

అలెశాండ్రో ఫ్లోరెంజి - ఎఎస్ రోమా, పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్, వాలెన్సియా సిఎఫ్, ఎఫ్‌సి క్రోటోన్07/2021 - 06/2023 ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా రక్షించండి
పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ ఫ్రాన్స్
రక్షించండి
09/2020 - 06/2021
# 24
07/2020 - 09/2020 ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా రక్షించండి
01/2020 - 07/2020 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ రక్షించండి
07/2012 - 01/2020 ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా రక్షించండి
07/2011 - 06/2012 FC క్రోటోన్ FC క్రోటోన్ మిడ్‌ఫీల్డర్
05/2011 - 06/2011 ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2008 - 06/2011 ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా [యువత] మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2006 - 06/2008 ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా [యువత బి] మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 40 1 32 8 18 3 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 1 0 1 0 1 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 8 1 4 4 1 0 0 0 »EL- సరిపోలికలు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 17 రెండు పదిహేను రెండు 6 1 0 0 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ 1 0 1 0 1 0 0 0 »మ్యాచ్ కప్
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫ్రాన్స్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 227 25 173 54 73 33 1 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
బి సిరీస్ ఇటలీ 35 పదకొండు 33 రెండు 10 8 0 0 »సెరీ బి-మ్యాచ్‌లు
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 13 1 10 3 6 రెండు 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 12 0 9 3 5 1 0 1 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 1 0 0 1 0 0 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
& మొత్తం 356 41 279 77 121 48 1 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 3 1 రెండు 1 1 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా పదిహేను 0 9 6 7 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 4 0 4 0 3 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 10 1 7 3 3 1 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 7 0 6 1 3 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 40 రెండు 29 పదకొండు 17 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 4 రెండు 4 0 3 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 5 1 4 1 1 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 9 రెండు 8 1 రెండు రెండు 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 18 5 16 రెండు 6 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U20] ఫిఫా రెండు 0 1 1 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 రెండు 0 1 1 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు