అలెక్సాండర్ గోలోవిన్అలెక్సాండర్ సెర్గెవిచ్ గోలోవిన్ - ఎఎస్ మొనాకో, సిఎస్‌కెఎ మోస్క్వా

AS మొనాకో AS మొనాకో ఫ్రాన్స్
మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2018 - 06/2024
# 17
10/2014 - 07/2018 CSKA మాస్కో CSKA మాస్కో మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2013 - 06/2015 CSKA మాస్కో CSKA మాస్కో [యువత] మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 16 0 పదిహేను 1 5 3 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 5 0 4 1 రెండు 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 5 రెండు 5 0 0 రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 67 10 55 12 24 12 1 1 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ 5 0 4 1 రెండు 1 0 0 »మ్యాచ్ కప్
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ 3 1 రెండు 1 1 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ రష్యా 81 9 61 ఇరవై 17 పదకొండు 0 0 »ప్రీమియర్ లిగా-మ్యాచ్‌లు
కప్ రష్యా 7 రెండు 5 రెండు 4 0 0 0 Ub కుబోక్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ రష్యా 1 0 0 1 0 0 0 0 »సూపర్ కుబోక్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 190 24 151 39 55 30 1 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] UEFA 12 3 పదకొండు 1 3 3 0 0 »యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత 12 3 పదకొండు 1 3 3 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .


అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 4 1 4 0 1 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 13 రెండు 9 4 4 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 3 0 3 0 0 1 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 3 0 రెండు 1 రెండు 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 8 రెండు 7 1 1 1 1 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ బి UEFA రెండు 0 రెండు 0 1 1 0 0 »NL B- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 33 5 27 6 9 4 1 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 5 0 5 0 4 రెండు 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 6 రెండు 5 1 1 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 పదకొండు రెండు 10 1 5 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U17] ఫిఫా 4 1 రెండు రెండు రెండు 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U17] UEFA 5 0 5 0 5 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 9 1 7 రెండు 7 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు