అదామా ట్రోర్

అడామా ట్రోర్ డయారా - వోల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్, మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి, ఆస్టన్ విల్లా, ఆస్టన్ విల్లా యు 21, ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి, ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా

వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ ఇంగ్లాండ్
ముందుకు
08/2018 - 06/2023
# 37
08/2016 - 08/2018 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి ముందుకు
08/2015 - 08/2016 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ముందుకు
08/2015 - 04/2016 ఆస్టన్ విల్లా U21 ఆస్టన్ విల్లా U21 ముందుకు
10/2013 - 08/2015 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి ముందుకు
12/2014 - 06/2015 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ముందుకు
11/2013 - 06/2014 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ముందుకు
07/2012 - 06/2014 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా [యువత] ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 10 రెండు 7 3 6 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 5 0 5 0 1 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 129 5 69 60 27 7 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఇంగ్లాండ్ 35 5 26 9 8 3 0 రెండు »ఛాంపియన్‌షిప్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 16 1 10 6 6 3 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 6 1 6 0 1 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్లేఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »ప్లేఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 2 ఇంగ్లాండ్ 7 0 7 0 4 0 0 0 23 U23 PL Div.2- మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 1 0 0 1 0 0 0 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
రెండవ విభాగం స్పెయిన్ 63 8 41 22 9 17 0 1 »Sg. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ రెండు 1 1 1 1 0 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
& మొత్తం 277 2. 3 174 103 63 31 0 3 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] UEFA 5 రెండు 5 0 రెండు 0 0 0 »యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
నెక్స్ట్‌జెన్ సిరీస్ [Yth] UEFA 6 0 6 0 1 0 0 0 »నెక్స్ట్‌జెన్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత పదకొండు రెండు పదకొండు 0 3 0 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
మిత్రులు ఫిఫా రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 3 0 1 రెండు 0 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 5 0 1 4 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 1 0 1 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 4 0 0 4 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 5 0 3 రెండు 1 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 10 0 4 6 రెండు రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు