ఆడమ్ లల్లనా

ఆడమ్ డేవిడ్ లల్లనా - బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్, లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి, లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి యు 23, సౌతాంప్టన్ ఎఫ్‌సి, ఎఎఫ్‌సి బౌర్న్‌మౌత్

బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ ఇంగ్లాండ్
మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2020 - 06/2023
# 14
07/2014 - 07/2020 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి మిడ్‌ఫీల్డర్
02/2018 - 02/2018 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి యు 23 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి యు 23 మిడ్‌ఫీల్డర్
11/2007 - 06/2014 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. మిడ్‌ఫీల్డర్
10/2007 - 11/2007 AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2006 - 10/2007 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2004 - 06/2006 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. [యువత] మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 1 1 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 9 0 4 5 రెండు 1 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA పదిహేను 3 12 3 4 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 216 30 155 61 94 17 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఇంగ్లాండ్ 87 13 76 పదకొండు 28 4 0 0 »ఛాంపియన్‌షిప్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 18 6 16 రెండు 7 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 27 5 ఇరవై 7 3 3 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ వన్ ఇంగ్లాండ్ 83 2. 3 76 7 22 6 0 0 »లీగ్ వన్-మ్యాచ్స్
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 1 0 0 1 0 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 ఇంగ్లాండ్ 1 0 1 0 0 0 0 1 23 U23 PL Div.1- సరిపోలికలు
& మొత్తం 459 80 361 98 160 32 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 3 0 1 రెండు 1 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 4 రెండు 4 0 0 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 18 1 పదకొండు 7 10 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 3 0 3 0 రెండు 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 6 0 4 రెండు 3 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 3. 4 3 2. 3 పదకొండు 16 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు