అబ్దుల్ రెహ్మాన్ బాబా

అబ్దుల్ రెహ్మాన్ బాబా - చెల్సియా ఎఫ్‌సి, పిఒకె సలోనికి, చెల్సియా ఎఫ్‌సి యు 23, ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా, స్టేడ్ రీమ్స్, ఎఫ్‌సి షాల్కే 04, ఎఫ్‌సి ఆగ్స్‌బర్గ్, ఎస్‌పివిజి గ్రీథర్ ఫోర్త్, అసంటే కోటోకో, డ్రీమ్స్ ఎఫ్‌సి07/2021 - 06/2022 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. రక్షించండి
PAOK థెస్సలొనికి PAOK థెస్సలొనికి గ్రీస్
రక్షించండి
01/2021 - 06/2021
#ఇరవై ఒకటి
07/2020 - 01/2021 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. రక్షించండి
10/2020 - 12/2020 చెల్సియా ఎఫ్‌సి యు 23 చెల్సియా ఎఫ్‌సి యు 23 రక్షించండి
09/2019 - 06/2020 ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా రక్షించండి
07/2019 - 09/2019 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. రక్షించండి
01/2019 - 06/2019 రీమ్స్ స్టేడియం రీమ్స్ స్టేడియం రక్షించండి
01/2018 - 01/2019 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 రక్షించండి
07/2017 - 01/2018 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. రక్షించండి
08/2016 - 06/2017 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 రక్షించండి
08/2015 - 08/2016 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. రక్షించండి
08/2014 - 08/2015 FC ఆగ్స్‌బర్గ్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ రక్షించండి
07/2012 - 08/2014 SpVgg గ్రెథర్ ఫర్త్ SpVgg గ్రెథర్ ఫర్త్ రక్షించండి
07/2011 - 06/2012 అసంటే కోటోకో అసంటే కోటోకో రక్షించండి
07/2010 - 06/2011 డ్రీమ్స్ ఎఫ్.సి. డ్రీమ్స్ ఎఫ్.సి. రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 5 0 4 1 0 0 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 6 1 5 1 1 రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
బుండెస్లిగా జర్మనీ 67 0 56 పదకొండు రెండు 8 0 0 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
2 వ బుండెస్లిగా జర్మనీ 24 రెండు 16 8 4 1 0 0 »2. లిగా-మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 6 0 5 1 1 0 0 1 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
ప్రతినిధి బుండెస్లిగా జర్మనీ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 Le ప్రతినిధి-సరిపోలికలు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ పదిహేను 0 పదకొండు 4 3 1 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 రెండు 0 1 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 ఇంగ్లాండ్ 3 0 3 0 రెండు 0 0 0 23 U23 PL Div.1- మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ పదకొండు 1 పదకొండు 0 1 3 0 0 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ లీగ్ గ్రీస్ రెండు 1 1 1 0 0 0 0 »సూపర్ లీగ్-మ్యాచ్‌లు
కైపెల్లో ఎల్లడాస్ గ్రీస్ 1 0 1 0 0 0 0 0 Y కైపెల్లో-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ రెండు 0 రెండు 0 1 1 0 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
& మొత్తం 150 5 123 27 16 17 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా ఫిఫా 4 0 4 0 0 1 0 0 »WCQ ఆఫ్రికా-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 5 0 4 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
ఆఫ్రికా కప్ CAF 10 0 10 0 రెండు 0 0 0 »ఆఫ్రికా కప్-మ్యాచ్‌లు
ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. CAF 13 0 13 0 0 0 0 0 »Afr. కప్ క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 32 0 31 1 రెండు 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 7 0 6 1 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 7 0 6 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు