ఆరోన్ వాన్-బిస్సాకా

ఆరోన్ వాన్-బిస్సాకా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, క్రిస్టల్ ప్యాలెస్, క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ U23మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్
రక్షించండి
07/2019 - 06/2024
# 29
12/2016 - 06/2019 క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ రక్షించండి
07/2014 - 06/2017 క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ U23 క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ U23 మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 6 0 6 0 5 0 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 7 0 7 0 3 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 102 రెండు 101 1 3 14 0 1 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 5 0 5 0 రెండు 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 9 0 8 1 0 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 129 రెండు 127 రెండు 13 16 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
యూరో [U21] UEFA 1 0 1 0 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 3 0 3 0 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U20] ఫిఫా రెండు 0 1 1 0 0 0 1 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 రెండు 0 1 1 0 0 0 1 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు